Home grammar A be likely to használata

A be likely to használata

153

A be likely to azt fejezi ki, hogy egy adott esemény vagy cselekvés valószínű, hogy bekövetkezik.

Képzés: be likely to + verb 1

Smokers are likely to die earlier

Ebben a mondatban valószínűsítjük, hogy a dohányzás korai halálozáshoz vezethet. Ezzel a szerkezettel a beszélőnek komoly meggyőződése van az adott esemény bekövetkezéséről. Tulajdonképpen az alábbi valószínűséghatározók színonímájáról van szó:

probably, possibly, certainly, surely

Mert ugyanezt a mondatot elmondhatjuk így is:

Smokers probably die earlier

A határozószót beraktuk az alany és az ige közé, first positionba. A jelentésen azonban ez nem változtat, a beszélő itt is valószínűsíti az eseményt.

Azonban a be likely to kombinálható alanyi kiegészítővel is:

It is likely THAT smokers die earlier

Ha megfigyeltük ezt a mondatot, láthattuk hogy a TO elmaradt. Ennek az az oka, hogy rögtön THAT-es mellékmondat követte.

Maga a smokers die earlier az alanyra, vagyis az IT-re vonatkozik, azt egészíti ki, ezért is nevezzük alanyi kiegészítőnek, vagyis subject complementnek. Hiszen az AMI valószínű (vagyis az IT) az az, hogy smokers die earlier.

Persze a valószínűség határozóval ez a szerkezet is működik:

It is probable THAT smokers die earlier

Ha elvárunk valamit, vagy ha számítunk valamire, akkor is használhatjuk ezt a szerkezetet:

Note down your phone number because I am likely to forget it

Ebben az esetben magunkra vonatkoztattuk az esemény valószínűségét, vagyis azt, hogy el fogjuk felejteni a telefonszámot. Ami itt érdekesség lehet, hogy nem vezettünk be alanypótlót, hanem személyes névmás áll a szerkezet előtt. Az it ugyanis nem kötelező, bármely névmással, sőt, tulajdonnévvel is kombinálható:

John is likely to be late

Itt a beszélő sejti, hogy John el fog késni, így a szerkezetet rá vonatkoztatva használja. Láthatjuk tehát, hogy bár egy szűk jelentésű szerkezetről van szó, mégis sokoldalúan használható.