Home grammar A melléknevek posztmodifikátorai

A melléknevek posztmodifikátorai

224

A mellékneveket kibővíthetjük különböző jelentéstartalmakkal. Ezek a jelentéstartalmak azonban más és más szerkezethez kapcsolódnak. Mindegyik szerkezetnek megvan a maga képzési sajátossága.

A posztmodifikátorok, mint ahogy a névből kikövetkeztethető, a melléknév után állnak és valamilyen módon extra jelentést adnak a tulajdonságnak, amire maga a melléknév utal. Nézzük meg, milyen posztmodifikátorok csatolhatók a melléknév után:

1, Enough  

Jelentés:

  • Ha melléknévvel áll, akkor “elég”. Az élőlények, tárgyak jelentésének intenzitását visszaveszi.
  • Ha főnévvel áll, akkor “csak annyi, amennyire szükség van”.

Képzés: melléknév + enough / enough + főnév

The weather is warm enough.

We can play outside. The soup is fine.

I have already put enough salt into it.  

2, Prepozíciók

Bizonyos melléknevek végén prepozíciók állnak, ezeknek a mellékneveknek különböző a jelentésük: 

About angry, happy, annoyed, reasonable, worried
At angry, alarmed, clever, good, hopeless
For grateful, sorry
From different, distant, distinct, free
Of afraid, fond, full, tired
On dependent, keen, based, set
To close, due, grateful, similar, opposed
With angry, bored, friendly, happy, pleased

  3, That clause mint posztmodifikátor:

Ebben az esetben egy that clause (hogy-os mondat) követi a melléknevet, így az a mondatrész postmodifier-ként viselkedik.  

We were confident that Kate was still alive.

It is strange that he is so late.

4, A to-infinitive mint melléknévi posztmodifikátor

Ezzel a szerkezettel azt fejezzük ki, hogy valamilyen tulajdonság milyen következménnyel jár:

Bob is slow to react

Bob is hard to convince

We can discuss the topic here.