Home grammar A passzív szerkezet mint hatékony kifejezésmód

A passzív szerkezet mint hatékony kifejezésmód

158

Általánosan elterjedt az a nézet, hogy a passzív szerkezetet akkor használjuk, ha elsősorban nem a cselekvő érdekel minket, hanem a tárgy és a cselekvés eredménye. Azonban van még egy olyan használati funkciója a passzívnak, melyet biztosan felismertek azok, akik napi szinten használják a nyelvet.

Feltételezem, hogy sokan rájöttek már önmaguktól is, hogy mondatalkotás során kényelmesebb és célravezetőbb használni a passzív alakot, mint az aktívat. Ehhez ugyan kell némi gyakorlás, de rá fogunk jönni, hogy jobban hangzik egy mondat és jobban is érthető ebben a formában. Ennek az az oka, hogy passzív szerkezettel elkerülhetők a nyelvtanilag helytelen és ügyetlen mondatok.

Nem kell ehhez semmi mást tenni, minthogy kicserélni az alanyt a tárgyra. Figyeljük meg az alábbi mondatot:

When he arrived home a detective arrested him.

A mondat így is érthető, hiszen felismerjük az események sorrendjét és hogy mi is történt. Ám figyeljük meg ugyanezt a mondatot passzív szerkezetben is:

When he arrived home he was arrested.

Már az első mondatban is látszik, hogy a jelentés hangsúlya azon van, hogy letartóztatták őt. Mégis valahogy az aktív szerkezet valahogy nem emeli ki a jelentésnek ezt a hangsúlyos részét. Ellenben a második mondatban a letartóztatás tényén nagyobb a hangsúly egyszerűen azért, mert az alanyból tárgyat alkottunk.

Ugyanakkor ne felejtsük el azt a tényt, hogy a mondat fókusza állhat azon is, hogy AMIKOR hazaérkezett, akkor lett letartóztatva. Ebben az esetben viszont jobb az aktív szerkezet, mert a tárgy és az alany felcserélése nem vonja el a figyelmet az időtől.

Hangsúlyban ez a következőképp fog kinézni:

WHEN he arrived home he was arrested

Ha azt akarjuk hangsúlyozni, hogy HOL lett letartóztatva, akkor szintén jobb lehet az aktív forma:

When he arrived HOME he was arrested.

Figyeljünk meg egy másik mondatot:

When their mother was ill their grandmother looked after her children.

Itt most arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi volt a gyerekekkel, amikor az anyjuk beteg volt. Ebben az aktív mondatban a gyerekek helyzete nincs kihangsúlyozva.

De ha ugyanezt elmondjuk passzívban, akkor más lesz a helyzet:

When their mother was ill her children were looked after by their grandmother.

Itt viszont már jobban kitűnik a gyerekek helyzete. Szerencsésebb ez a szerkezet, mert kiemeli hogy mi történt velük, ki vigyázott rájuk amikor az anyjuk nem tudott foglalkozni velük. De természetesen a mondat fókusza itt is megszabhatja, hogy melyik forma a szerencsésebb.

Mivel azonban ez egy időhatározói mellékmondat, annyira nem számít hogy melyik szerkezetet használjuk, mert a mondat hosszából adódóan a figyelmünk nem terelődik el annyira:

WHEN their mother was ill their grandmother looked after her children.

WHEN their mother was ill her children were looked after by their grandmother.

Azonban ha a gondozó kilétéről van szó, akkor egyértelműen aktív szerkezet a szerencsésebb hiszen ő volt a cselekvő, elsősorban rá vagyunk kíváncsiak:

When their mother was ill their GRANDMOTHER looked after her children.