Home grammar A should használata feltételes mondatokban

A should használata feltételes mondatokban

157

A feltételes mondatokban a would helyett használhatjuk a might-ot és a could-ot is. És mi a helyzet a should-al? Használhatjuk-e a should-ot feltételes mondatokban?

Először próbáljuk meg összekötni a should-ot a feltételesség fogalmával. Mit fogunk észrevenni? A should aspektusa eleve feltételesség. A módbeli segédigék közül abba a csoportba tartozik, melyek valamilyen elvégzendő feladatot fejeznek ki. Ez a csoport a kötelességet (obligation) kifejező segédigék csoportja.

You should feed the dog!

Az, hogy a kutyát meg kellene etetned nem kötelesség ugyan, de erősen ajánlott; ha nem akarjuk, hogy szegény éhen haljon. Ha már látjuk, hogy az ablakban szomorúan nézve várja, hogy gazdája megetesse, akkor viselkedése cselekvésre késztet minket. Meg kellene etetnünk, adnunk kellene neki valamit.

Jó, de hogyan kapcsolódik az a feltételes mondatokhoz? Nézzük meg először, mi történne, ha would helyett should-ot használnánk:

If you don’t know how to cut the grass, I should do it with you.

Mi történt itt? Azt mondtuk, hogy segítenünk KELLENE, HA nem tudod, hogy kell lenyírni a füvet. Itt még mindig nem mondtuk ki, hogy segítünk, hanem csak feltételességben beszéünk róla, ráadásul olyan értelemben, mintha kötelességnek éreznénk, hogy jó lenne segíteni. Ezért sokkal jobban hangzik ugyanaz a mondat a would-al:

If you don?t know how to cut the grass, I would do it with you.

Hiszen itt azt fejezzük ki, hogy szívesen segítünk. Nézzük meg a should-ot egy másik szituációban, ahova jobban beleillene:

If you don’t know how to manage the selective garbage collection, I should show you.

A szelektív szemétgyűjtés olyasvalami, amit szabályok, törvények írnak elő. Ebben a segítség hasznos lehet olyan valakinek, aki nem tudja, hogyan működik ez a környezetkímélő megoldás. Itt azért jobb a should, mert szabályokkal és kötelességgel függ össze, főleg akkor ha elő van írva, hogy így kell a hulladékot gyűjtenünk. Eddig a feltételes mondatok első típúsáról beszéltünk. Most nézzük meg a második típúsú feltételt:

If the 90% of forests were destroyed, we should really change our lifestyle

Ennek a mondatnak a jelentése feltételes. Hiszen ? szerencsére ? nem tartunk ott, hogy Földünk legtöbb erdeje ki van pusztítva. Hanem arról van szó, hogy ha így állna a helyzet, akkor bizony komolyan el kellene gondolkodnunk azon, hogy életmódot váltsunk. Itt a cselekvés következményén alapuló változtatásra lenne szükség ? ugyanis nem tudnánk olyan bolygón élni, amely már nem lélegzik. Ejtsünk szót a harmadik típusú feltételes mondatokról is. Itt hogyan kell használni a should-ot és milyen értelmet ad a mondatnak?

If you hadn’t got this job, you should have found a cheaper digs.

Érezzük a kötelesség szerepét ebben a mondatban? Keresnünk kellett volna egy másik albérletet ? ha nem nyerünk felvételt a munkára. Hiszen ha olyan ára van az albérletnek, amit nem tudunk fizetni munka nélkül, akkor hogyan fizessük tovább? Ebben az esetben be kellene osztanunk a félretett pénzünket és keresni kellene egy olcsóbb albérletet. De szerencsére találtunk munkát, így nyugodtak lehetünk afelől, hogy továbbra is ugyanabban az albérletben maradhatunk. Az albérlet fizetése pedig kötelesség. Tehát itt a should használata indokolt. A nulladik tipusú feltételes mondatokat direkt a végére hagytam. A should ugyanis megjelenhet ezekben a feltételes mondatokban is, mégpedig rendhagyó módon: a feltételes tagmondatban!

Lássuk csak: If you should face to any problems, you can call this number.

Grammatikailag a mondat két Simple Present-es tagmondatot tartalmaz, tehát a nulladik típusú feltételes mondathoz sorolható. De kérdezhetnénk, hogy mit keres ott a should? Hiszen feltételes mondatoknál alapszabály, hogy segédige nem szerepel az if mellett. Az if + should egy külön szerklezet, amely egy olyan esemény jelöl, amely ugyan lehetséges, de nem valószínű. Ezt a szerkezetet leginkább felszólító módban alkalmazzák és írásbeli kommunikációban fordul elő.

Mielőtt elolvasnánk a példát, jegyezzük meg, hogy ez a szerkezet Zero Conditionalban használatos:

If the package should arrive in bad condition, please inform the factory.

A should tehát követi az if-et, majd ugyanúgy Simple Presentben áll a második tagmondat is. A beszélő nem tartja valószínűnek, csak feltételezi, hogy a csomag ami meg fog érkezni, megxérülhet. Ha pedig megfigyeljük, a második tagmondatban lévő Simple Present felszólító módban van. És van még egy dolog, amiről beszélnünk kell. Ez pedig az a nyelvtani jelenség, hogy az if elhagyható és helyette a should lehet a mondat kezdete:

Should the package arrive in bad condition, please inform the factory.

A mondat jelentése ugyanaz, mintha if-el mondanánk.

So, should you have any comments on this topic, please send a message 🙂