Home grammar A szükség kifejezése a need-el és a want-al

A szükség kifejezése a need-el és a want-al

186

A szükség (necessity) kifejezése alapvetően a need-el történik. Azonban van még egy érdekesség amit a need-ről tudni lehet: van egy másik, alternatív szerkezete, amivel helyettesíthetjük.

A necessity témakörénél a need egyik funkciója annak a kifejezése, hogy valamire szükségünk van. Itt most nem a need + to + infinitive szerkezetről beszélünk, amely egy cselekvés szükségszerűségét fejezi ki, hanem a need + tárgy alakról, amely tárgyiasult szükséget fejez ki.

Ha kicsit közelebbről megvizsgáljuk ezt a szerkezetet, akkor láthatjuk, hogy az alanynak (bármi vagy bárki is legyen az) szüksége van valamire ahhoz, hogy az állapota megváltozzon:

Your hair needs cutting

A szükség tárgyából – hajvágás – következtethetünk arra, hogy miért van szükségünk rá. Nyilván azért mert hosszú a hajunk. De figyeljünk meg egy másik mondatot:

The window needs cleaning

Mire van szüksége az ablaknak? Tisztitásra. A tárgy elárulja, hogy miért van szükség tisztításra.

Ennek oka kézenfekvő: subject complementről beszélünk, amely kiegészíti az alanyt, itt arra hívja fel a figyelmet a need segítségével, hogy annak mire van szüksége.

De beszélhetünk személyekről is és nem gerundos alakról is:

John needs a car

Nem kötelező tehát csak gerundot használni, a need után állhat főnév is. Sőt, hogy folytassuk a gondolatmenetet, a need állhat olyan szerkezetben is, hogy need + present infinitive passive alakkal:

The car needs repairig – the car needs to be repaired

Hiszen a need + to + infinitive alakkal eleve kötelességet fejezünk ki:

John needs to repair the car – John-nak szükséges megjavítani a kocsit de a the car needs to be repaired szerkezettel a repairing-et tárgyiasítottuk úgy, hogy azt passzívvá alakítottuk.

Ennek ugyanaz lesz a jelentése mint a the car needs repairig, csak szerkezetileg lesz más:

A kocsinak szüksége van arra, hogy meg legyen javítva.

Képlettel a két szerkezetek:

need + főnév / gerund / to be + ige 3 (present infinitive passive)

Most pedig nézzünk egy olyan változatot, amely helyettesítheti a need-et, ez pedig a want + gerund:

Your hair wants cutting

A szó szerinti fordítás is érthető lenne akár – a hajad vágást akar – de így nem fordítunk, hanem helyette úgy fordítunk: a hajadat le kellene vágatni. Persze még közelebb akarunk állni a nyelvtani szerkezethez, azt is mondhatnánk hogy: a hajad vágást igényel, csak ez túlságosan túlfogalmazottnak hangzik. Eljátszhatunk ugyanezzel a gondolatmenettel úgy is, ha főnevet teszünk a gerund helyére:

The flowers want water – a virágoknak vízre van szüksége és persze:

The flowers want watering – a virágoknak öntözésre van szüksége

De mi a helyzet akkor, ha személyekről beszélünk?

John wants a car

Semmi nem történik, itt már eljutottunk oda, hogy a want azt jelenti amit jelent: akarni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne értelmezhetnénk úgy a mondatot, hogy John-nak szüksége van egy autóra. Persze ez a mondat nem lenne helyes fordítás nyelvtanilag. De ha szemantikai értelmezésben vitatjuk a dolgot, akkor a fordítás helyes lehet: hiszen ha akarunk valamit, akkor általában szükségünk is van rá.

Az  want jelentése tehát megmaradhat úgy is, hogy John akar egy autót, de lehet úgy is fordítani, hogy John-nak szüksége van egy autóra. Az akarás és a szükség között tehát jelentős az összefüggés. Nehéz lenne olyan esetet mondani ha valaki ne akarna valamit úgy, hogy szüksége van rá. Még ha kényszerből is, akkor itt van mögötte az akarás. Például az ember nem akar gyógyszert szedni csak úgy, ha nincs ráutalva.

Ám mi van ha betegek vagyunk és muszáj szednünk? Hiába kényszerből kell szednünk a gyógyszert, mégis akarjuk: azért mert meg akarunk gyógyulni. Az akarás és a szükség egyensúlya szemantikai értelemben azonban mégis változhat attól függően, hogy mi a szükség tárgya:

John wants taking medicines Itt aligha lehet arról szó, hogy John csak úgy, élvezeti cikként akar gyógyszert szedni, hacsaknem gyógyszerfüggő. A jelentés inkább azon van, hogy szüksége van rá, mert beteg. A fordításnál tehát figyelembe kell vennünk a szemantikai interpretációt. A szerkezetet tehát többféle formában is lehet használni, összegezve:

ALANY + WANT + GERUND ALANY + WANT + FŐNÉV ahol az alany lehet tárgy is és személy is egyaránt.