Home grammar A to + infinitive pozíciója a mondatban

A to + infinitive pozíciója a mondatban

148

A to + infinitive helyzete a mondatban két helyen állhat: kezdő pozícióban és végső pozícióban. Mielőtt belemerülnénk a témába, azt el kell mondanom, hogy a to + infinitive általában végső pozícióban áll.

Ez nem azt jelenti, hogy ne használhatnánk kezdő pozícióban…az angol nyelvtan megadja erre a lehetősége, ám kissé furcsán hangzik. Nézzük a következő két mondatot, először magyarul:

Félrerakni pénzt most lehetetlen.

Most lehetetlen pénzt félrerakni.

Ránézésre egyikkel sincs semmi baj. Attól, hogy a szórend más, a jelentés ugyanaz. Ám ha kicsit jobban megvizsgáljuk őket, érezhetjük, hogy a pénz félrerakásának nehézsége jobban van hangsúlyozva az első mondatban. A második mondatban pedig olyan, mintha a hangsúly azon lenne, hogy jelenleg nehéz pénzt félretenni. Ugyanez a helyzet az angol megfelelővel:

To save money is impossible

It is impossible to save money now

Látjuk? Itt is ugyanaz a helyzet. Az első mondatban azt hangsúlyozzuk, hogy mi lehetetlen. A második mondatban pedig azt, hogy lehetetlen valami. Az első mondatban a to save money alanyként viselkedik, az impossible pedig mint melléknév, alanyi kiegészítőként funkcionál. A második mondatban a to save money viszont végső pozícióban áll és az it-nek lesz az alanyi kiegészítője. Hangsúlyt tehát akkor kap a to + infinitive, ha alanyként viselkedik, de a megszokott szórend mégis az, hogyha a to + infinitive alanyi kiegészítő szerepben van.

Akkor tanácsos to + infinitive-el kezdeni a mondatot, ha alanyként akarjuk beállítani és hangsúlyt szeretnénk neki adni. Ha fontos tény, hogy a pénzt félretevése a lehetetlen, akkor mehet előre ez a szerkezet.

Mivel azonban ez mégsem megszokott, az itt, mint alanypótló, felveszi az alanyi szerepet és a to + infinitive-et mintegy kiegészíti önmagával. A leírt példában a kapcsoló ige (linking verb) a BE volt.

A to + infinitive alanyként való használata azonban az APPEAR, és a SEEM ige esetére is jellemző. Nézzük meg ugyanezt a mondatot ezen igék felhasználásával:

To save money seems impossible now

To save money appears impossible now

Mindkét linking verb szinte ugyanazt a jelentést adja. Figyeljük meg azt is, ha a to + infinitive nem alanyként, hanem alanyi kiegészítőként viselkedik és az it betölti alanypótló szerepét:

It seems impossible to save money now

It appears impossible to save money now

Az it mindkét esetben két különböző linking verb-et vett fel, melyek ugyanazt az alanyi kiegészítőt kapcsolták az alanyhoz, anélkül, hogy a jelentés változott volna. Összefoglalva tehét a to + infinitive mint alany a BE, az APPEAR és a SEEM igét veheti fel és ekkor ezek az igék alanyi kiegészítőt kapcsolnak a szerkezethez. Kérdő mondatok esetén már nincs ilyen választási lehetőségünk.

A to + infinitive szerkezetnek hátra kell mennie, előre nem tehetjük. Nézzük meg az alábbi példát:

Would it be safe to camp here?

Do you want to make fire?

Eleve a kérdés szórendje megköveteli a segédigét kezdő pozícióban. Kérdő mondatoknál tehát nincs választási lehetőségünk kezdő és végső pozíció között.