Home grammar A what if és a suppose összefüggései

A what if és a suppose összefüggései

172

A feltételes mondatok kötőszavai közül (if, provided, on condition that, even if, even though, but for) a what if és a suppose kapcsolatát fogjuk most megvizsgálni.

Ha azt mondjuk mi lenne ha, akkor egy feltételes mondatot vezetünk be. Mint tudjuk, a what if-nek három szintje lehetséges attól függően, hogy mennyire valószínű eseményről beszélünk:

1. What if the plane is late? (valószínű esemény)

2. What if the plane was late? (valószínűtlen esemény esemény)

3. What if the plane had been late? (lehetetlen esemény)

Ezek a szintek megfelelnek a feltételes mondatok különböző típusainak. Azért beszélünk feltételről, mert nem tudjuk, hogy mi lenne vagy mi lett volna ha a az esemény bekövetkezne illetve bekövetkezett volna. Jelen esetben a repülőgép érkezésével kapcsolatban feltételeztünk dolgokat. Mielőtt kitérünk a suppose-ra, nézzünk meg egy rövid szintaktikai érdekességet.

A fenti mondatokban két tagmondat szerepel. Az egyik a főmondat, a másik a mellékmondat. Vajon hol választanánk szét a mondatokat főmondatra és mellékmondatra? Tudjuk, hogy a feltételes mellékmondatot általában az if vezeti be. Ebben az esetben viszont az if előtt a what szerepel. Lehetséges lenne, hogy a what egyszerre funkcionál mint kérdőszó és főmondat?

Az, hogy a what egyedül áll, ne tévesszen meg minket. Figyeljük meg az alábbi mondatot:

What if the plane is late? = What will happen if the plane is late?

What if the plane was late? = What would happened if the plane was late?

What if the plane had been late? = What would have happened if the plane had been late?

A két mondak jelentése megegyezik, csak az áttekinthetőség kedvéért a what után betettünk néhány mondatrészt. Ha azonban ez nincs ott, a what ugyanúgy maga a főmondat lesz.

A what if helyett ugyanakkor hasznáéhatjuk a suppose és a supposing szavakat is. Ezek ugyan nem főmondatként fognak szerepelni hiszen kötőszavakról beszélünk, de mégis helyes lesz a mondat:

Suppost the plane is late? = What if the plane is late? Supposing nobody had been there? = What if nobody had been there?

Tulajdonképpen egy mellékmondattal teszünk fel kérdést. A suppose szerkezetének képzése megegyezik a what if képzésével.

Továbbá:

Suppost the plane is late? = What if the plane is late?

What will happen if the plane is late? = Supposing nobody had been there? 

What if nobody had been there? = What would have happened if nobody had been there?

A suppose ugyanakkor if helyett is állhat, nem mint what if-pótló, hanem if-pótló:

Supposose you won the lottery, what would you do? = If you won the lottery, what would you do?

Ugyanezzel egyenértékű a supposing that szerkezet is:

Supposing that you won the lottery, what would you do?

Az if és a suppose összefüggéseiről azonban majd egy másik bejegyzésben írok részletesebben.