Home grammar Alanyra és tárgyra kérdezés

Alanyra és tárgyra kérdezés

153

Ha kérdőmondatoknál azt vizsgáljuk, hogy mire kérdezünk rá, akkor kétféle dolog jöhet szóba: alany vagy tárgy. Attól függően, hogy melyikre történik a rákérdezés, más lesz a kérdés nyelvtani szerkezete is. 

Ahhoz, hogy jobban értsük miről van szó, figyeljük meg az alábbi két kérdést:

1, WHO lives in that house?

2, WHO did you see?

Mindkét mondatban az WHO a kérdőszó. Azonban ha a WHO mondattani funkcióját vizsgáljuk, rájövünk, hogy az első kérdésben alanyra kérdezünk, vagyis:

KI lakik abban a házban?

Míg a második kérdésben a WHO tárgyra kérdez, hiszen arra vagyunk kíváncsiak, hogy

MIT láttál?

Ezzel azonban nem ér véget a dolog. Ugyanis van még egy lényeges különbség a két mondat között, mégpedig a DO jelenléte vagy éppen hiánya.

Ha alanyra kérdezünk, akkor el kell hagyni a segédigét, viszont ha tárgyra kérdezünk, akkor megtartjuk. Ugyanez igaz az alábbi mondatokra is:

Who likes ice cream?

Who did you talk to?

Ez a jelenség is arra utal, mennyire fontos szerepet tölt be a DO kérdőmondatokban.