Home grammar Az agent szerepe passzív szerkezetekben

Az agent szerepe passzív szerkezetekben

145

Ha feltesszük a kérdést, miért használunk szenvedő szerkezetet, kézenfekvő lehet a válasz: azért, hogy ne fedjük fel a cselekvő kilétét. Passzív mondatoknál ugyanis valóban nem kell megnevezni, hogy ki végzi a cselekvést.

Létezik azonban módszer arra, hogyan fejezzük ki, ha mégis fontos az, ki a cselekvő. A szenvedő szerkezet tehát nem annyira szigorú ebből a szempontból: megjelölhetjük azt, aki által az esemény történt.Nézzünk meg egy passzív mondatot:

The house was built up in 1990.

Itt nem tudjuk, ki építette fel a házat, viszont a cselekvés eredménye jól kiolvasható a mondatból. Ha azonban ragaszkodunk ahhoz, ki végezte el a cselekvést (vagyis ki építette fel az épületet), akkor az ehhez szükséges szerkezet a BY + AGENT, melyet a mondat végére kell tenni követve a MÓD-HELY-IDŐ határozó sorrendet.

Vagyis:

The house was built up by workers in 1890.

Láthatjuk, hogy ebben a mondatban kik azok, akik által az épület fel lett építve. Ezzel a nyelvtani jelenséggel pedig talán észre is vettük, hogy bizonyos szabályok némi szabadságot tesznek lehetővé.