Home grammar Az alany hely, idő és eseményjelölő funkciói

Az alany hely, idő és eseményjelölő funkciói

182

Az alany a mondatban kijelölheti a helyet, ahol a cselekvés vagy az esemény történik. Ha az alany helyet jelöl, akkor a mondat fókusza azon lesz, hogy a cselekvés vagy az esemény hol játszódik.

Ha azt mondjuk például, hogy

London is rainy.

akkor láthatjuk, hogy az alany egy helyet jelöl ki, amelyre valami jellemző (locative subject). Az alany funkciója tehát a helynek a meghatározása.

Egy másik esetben az alany kijelölheti az időt is:

June was a hot month.

A mondatban időre vagy időtartamra hivatkozunk. Itt most időtartamot, azaz hónapot jelölünk ki, amelyről állítunk valamit. Az alany tehát időre vonatkozik (temporal subject).

Ugyanakkor az alany kijelölhet eseményt vagy cselekvést is:

The match is at the weekend. A match eseményt jelöl, hiszen sportmérkőzést jelent. A mondat alanya eseményre utal. De ha azt mondjuk.

Mondhatunk azonban olyan eseményt is, amely hosszabb, illetve a történelem során történt: T

he Second World War started in 1939.

Az események tehát időben bárhol elhelyezkedhetnek, de nem is muszáj feltétlenül időven elhelyeznünk őket:

The written test was very exhasting.

Az alanyt itt már nem időben helyeztük el, hanem kiegészítettük egy Subject Complement-el, azaz jellemeztük.

Ettől függetlenül megtartotta eseményt jelölő funkcióját (eventive subject). Amikor alannyal a fent említett funkciókat fejezzük ki szóban vagy írásban, időként ráismerhetünk ezekre a szemantikai szerepekre.