Home grammar Az egyszerű mondatkoordináció

Az egyszerű mondatkoordináció

170

Koordináció során az egyszerű mondatban szavakat vagy mondatrészeket kapcsolunk össze kötőszavakkal.

Három ilyen koordinátorról beszélhetünk: and, or és but. Az and azt jelzi, hogy valamilyen kapcsolat van a két mondatelem között. Az or kizárja annak a lehetőségét, hogy mindkét mondatelem igaz lenne. A but ellentétet fejez ki két mondatelem között.

A következő koordinációkat különböztetjük meg:

Szindetikus koordináció: a mondatban a szavakat az and, az or vagy a but kapcsolja össze: He was approaching his victim slowly and carefully.

Aszindetikus koordinácó: a koordinátorok nincsenek jelen:

Slowly, carefully, he was approaching his victim.

Poliszindetikus koordináció: a koordinátor több mondatrészt választ el egymástól:

The waves were threathening and the flashes were bright and the wind was roaring.

Jellemzők:

? A koordinátorok mindig a clause kezdő pozíciójában állnak:

John is watching TV, and his sister is listening to music. John is watching TV, his sister and is listening to music.

? Ha egy mondat koordinátorral kezdődik, annak kapcsolatban kell állnia az előző mondattal:

They went to England. Or they went to America.

? Két koordinátor nem állhat egymás mellett:

She didn’t admit the crime because she had children and because she didn’t want to go prison. She didn’t admit the crime because she had children and she didn’t want to go prison.

? Az and és az or végtelen számú clause-t összekepcsolhat, a but azonban csak kettőt.

Az egyszerű mondatkoordináció tipusai:

? Feltételes mellékmondat koordináció:

If he passes the exam, he will be happy and he will get his certification.

? Alanyi mellékmondat koordináció:

It was never doubted that he stole the money and she hide it.

? Tárgyi mellékmondat koordináció:

People used to think that Earth was flat and created by Gods.

? Vonatkozói mellékmondat koordináció:

I need someone who knows this area well but who doesn’t ask money for giving directions.

? Igei koordináció

She is eating and drinking

? Határozói koordináció

On Friday and Saturday they were playing tennis.

? Főnévi koordináció

We have cows, sheep, calves, and hens on this farm.

? Melléknévi koordináció

The dress I like must be either red or pink.

? Módbeli segédigék koordinációja

The empire must and has to win the war

? Prepozicionális koordináció

The ball fell down into the goal