Past Perfect and Past Perfect Progressive

0
PAST PERFECT Form: had + verb 3 We use it when an action had finished before a specific point in time in the past: My mum HAD...

Weekly grammar – Heti nyelvtan

0
PREFER - JOBBAN SZERET I prefer cold water TO hot water Do you prefer swimming pools or lakes? LAKE - TÓ SOME / ANY some: valamennyi Állító mondatban használjukTöbbesszámú vagy...

Weekly grammar – Heti nyelvtan

0
SECOND CONDITIONALS Képzés: if + Simple Past + would + ige 1 A jelen időre utal, ahol a feltétel beteljesülése nem valószínű (unreal present)A tagmondatok felcserélhetők If...

Modal verbs in the past – múltra utaló módbeli segédigék

0
Lehetségesség: may have + ige 3might have + ige 3could have + ige 3 I didn't see Mary yesterday. She may / might have gone away. A...

Harmadik tipusú feltételes mondatok

0
Képzés: if + Past Perfect + would have + ige 3 Olyan múltbeli eseményekre vonatkozik, melyek már nem történhetnek megEzzel a szerkezettel azt fejtegetjük, hogy...

Melléknevek felsőfoka, 1-es tipusú feltételes mondatok

0
SUPERLATIVES – MELLÉKNEVEK FELSŐFOKA Egyszótagú és y-ra végződő melléknevek esetén a következő a képzés: fast – the fastest long – the longest easy – the easiest Többszótagú melléknevek esetén: the...

Feltételes mondatok – Conditional sentences

0
Zero Conditionals: Képzés: If + Simple Present + Simple Present Olyan dolgokra használjuk, amelyek a feltétel teljesülése esetén mindig igazak If you push this red button, the...

Néhány mellékmondat kötőszava

0
Az angolban vannak összetett mondatok, melyekben a főmondatot kötőszavak kapcsolnak össze a mellékmondattal. Több kötőszó létezik, melyek egy-egy mellékmondathoz kapcsolódnak. Az alábbiakban a teljesség...

Stative and dynamic verbs – Statikus és dinamikus igék

0
Vannak bizonyos igék, melyek állapotot írnak le és ezeket általában nem tesszük folyamatos alakba. Ezeket az igék statikus alakok és kategóriákba soroljuk, melyek a...

Valószínűség kifejezése

0
VALÓSZÍNŰSÉG Jelen időben a következő módbeli segédigékkel fejezhetünk ki valószínűséget: may, might, could, must Where is Sarah? - Hol van Sarah?She may / might / could...