Modal verbs in the past – múltra utaló módbeli segédigék

0
Lehetségesség: may have + ige 3might have + ige 3could have + ige 3 I didn't see Mary yesterday. She may / might have gone away. A...

Harmadik tipusú feltételes mondatok

0
Képzés: if + Past Perfect + would have + ige 3 Olyan múltbeli eseményekre vonatkozik, melyek már nem történhetnek megEzzel a szerkezettel azt fejtegetjük, hogy...

Melléknevek felsőfoka, 1-es tipusú feltételes mondatok

0
SUPERLATIVES – MELLÉKNEVEK FELSŐFOKA Egyszótagú és y-ra végződő melléknevek esetén a következő a képzés: fast – the fastest long – the longest easy – the easiest Többszótagú melléknevek esetén: the...

Feltételes mondatok – Conditional sentences

0
Zero Conditionals: Képzés: If + Simple Present + Simple Present Olyan dolgokra használjuk, amelyek a feltétel teljesülése esetén mindig igazak If you push this red button, the...

Néhány mellékmondat kötőszava

0
Az angolban vannak összetett mondatok, melyekben a főmondatot kötőszavak kapcsolnak össze a mellékmondattal. Több kötőszó létezik, melyek egy-egy mellékmondathoz kapcsolódnak. Az alábbiakban a teljesség...

Stative and dynamic verbs – Statikus és dinamikus igék

0
Vannak bizonyos igék, melyek állapotot írnak le és ezeket általában nem tesszük folyamatos alakba. Ezeket az igék statikus alakok és kategóriákba soroljuk, melyek a...

Valószínűség kifejezése

0
VALÓSZÍNŰSÉG Jelen időben a következő módbeli segédigékkel fejezhetünk ki valószínűséget: may, might, could, must Where is Sarah? - Hol van Sarah?She may / might / could...

Passive voice: present tenses

0
Magyarul: A szenvedő szerkezetet akkor használjuk, ha a cselekvő kiléte nem fontos és inkább az érdekel minket, mi történt vagy történik a cselekvés tárgyával.Az aktív...

Participle clauses

0
Ezekkel a mondatokkal lerövidíthetünk bizonyos mellékmondatokat. Három csoportjuk van, nézzük meg ezeket részletesen: ING participle clauses Ezek a fajta mellékmondatok egyrészt időhatározói mellékmondatot helyettesíthetnek, vagyis az...

Clauses of contrast (ellentétes mellékmondatok)

0
Olyan mondatok, ahol a főmondat és a mellékmondat ellentétben áll egymással Kötőszavak: but, although, however, despite, in spite of, despite the fact that, in spite of the fact...