Valószínűség kifejezése

0
VALÓSZÍNŰSÉG Jelen időben a következő módbeli segédigékkel fejezhetünk ki valószínűséget: may, might, could, must Where is Sarah? - Hol van Sarah?She may / might / could...

Passive voice: present tenses

0
Magyarul: A szenvedő szerkezetet akkor használjuk, ha a cselekvő kiléte nem fontos és inkább az érdekel minket, mi történt vagy történik a cselekvés tárgyával.Az aktív...

Participle clauses

0
Ezekkel a mondatokkal lerövidíthetünk bizonyos mellékmondatokat. Három csoportjuk van, nézzük meg ezeket részletesen: ING participle clauses Ezek a fajta mellékmondatok egyrészt időhatározói mellékmondatot helyettesíthetnek, vagyis az...

Néhány mellékmondat kötőszava

0
Az angolban vannak összetett mondatok, melyekben a főmondatot kötőszavak kapcsolnak össze a mellékmondattal. Több kötőszó létezik, melyek egy-egy mellékmondathoz kapcsolódnak. Az alábbiakban a teljesség...

Stative and dynamic verbs – Statikus és dinamikus igék

0
Vannak bizonyos igék, melyek állapotot írnak le és ezeket általában nem tesszük folyamatos alakba. Ezeket az igék statikus alakok és kategóriákba soroljuk, melyek a...

Weekly grammar – Heti nyelvtan

0
SECOND CONDITIONALS Képzés: if + Simple Past + would + ige 1 A jelen időre utal, ahol a feltétel beteljesülése nem valószínű (unreal present)A tagmondatok felcserélhetők If...

Comparison of adverbs, numerical adjectives

0
COMPARISON OF ADVERBS Most adverbs can be compared just like adjectives in the following way: interestingly - more interestingly - the most interestingly beautifully - more beautifully...

Simple Past, 3rd Conditionals

0
The formation of regular verbs in Simple Past is very simple. We just add an ED suffix to the end of the verb like...

Non-Defining relative clauses

0
Before we start this topic, let me mention which pronouns are used. They are the following: who, where, which. These clauses give extra information...

Feltételes mondatok – Conditional sentences

0
Zero Conditionals: Képzés: If + Simple Present + Simple Present Olyan dolgokra használjuk, amelyek a feltétel teljesülése esetén mindig igazak If you push this red button, the...