Home grammar Célhatározó mellékmondat a for elöljáróval

Célhatározó mellékmondat a for elöljáróval

159

Célhatározói mellékmondatoknál valamennyi kötőszó esetén konkrét értelmezésről beszélhetünk, mivel a kötőszavak (to, in order to, so as to, in order that, so that) egyértelműen kifejezik, hogy mi célból történik egy cselekvés. A for-t szándékosan hagytam ki, mert éppen erről lesz szó.

Lássuk először az alábbi példát:

I want a case to keep my records in.

Miért akarok egy irattartót? Azért, hogy az irataimat benne tartsam. A to kötőszó egyértelműen utal arra, hogy mi a cselekvés célja. Ez esetben a szándékunk arra irányul, hogy az iratainknak legyen egy megfelelő tárolóeszköz. Ezekkel a kötőszavakkal pontosan meg lehet adni, hogy mit milyen célból csinálunk.

A partnerünk számára is egyértelművé válik, hogy cselekvésünknek mi az adott célja. Azt látjuk tehát, hogy adott egy cselekvés és adott egy bizonyos célra leszűkített meghatározás. Ezen kötőszavak esetén a szándékot fejezzük ki. Van azonban olyan eset, amikor a cselekvésünk célját nem határozzuk meg ennyire leszűkített körre.

Ilyen esetben azt határozzuk meg, hogy egy bizonyos cselekvés, vagy dolog milyen célból létezik, miért van létjogosultsága. Figyeljük meg az alábbi mondatot:

This is a case for keeping records in.

Itt szintén célhatározásról beszélünk, de nem konkrét értelemben. Nem arról van szó, hogy egy bizonyos cselekvés egy bizonyos cél miatt történik, hanem arról, hogy egy dolog milyen célt szolgál. A különbség tehát az értelmezési tartomány. Itt egy bővített tartományról beszélünk, mert egy adott tárgy adott célt szolgál, nem pedig konkrét célt.

For-al a tárgyak funkcióját fejezzük ki. Mondhatjuk azt is, hogy for használatával általános célról beszélünk bizonyos tárgyakról, cselekvésekről:

A corkscrew is a tool for opening bottles.

Megfigyelhetjük, hogy ebben a mondatban is az van kifejezve, hogy a bontó üveges felnyitására használatos, nem pedig egy konkrét üvegről beszélünk, amit fel szeretnénk nyitni vele. Figyeljük meg ezt a mondatot is:

A key is for closing or opening doors

A kulcs funkciójáról beszélünk itt is, arról hogy mire való, ellentétben azzal, hogy

I have keys to open doors ahol megint szándékról beszélünk. Fontos tény, hogy a képzési forma for + gerund szerkezet.