Olyan mondatok, ahol a főmondat és a mellékmondat ellentétben áll egymással

Kötőszavak: but, although, however, despite, in spite of, despite the fact that, in spite of the fact that

But

  • A mondat közepén áll
  • Jelentése: de

I like him BUT I don’t love him

However / Although

  • A mondat elején állnak és új mondatot kezdünk vele
  • A however után áll vessző, az although után nem
  • Jelentése: habár

My grandmother is a nice person. HOWEVER, she is a bit forgetful

In spite of / despite + főnév

  • A mondat elején áll
  • Főnév követi
  • Jelentése: valaminek ellenére

In spite of / despite the hot weather, thousands of people were walking in the streets

In spite of the fact that / despite the fact that

  • A mondat elején állnak
  • Jelentésük: annak ellenére, hogy…

IN SPITE OF THE FACT THAT I had temperature yesterday, I am quite well today.

Previous articleMountains
Next articleWhy languages matter?