Home grammar Cleft mondatok találkozása állítmányi mellékmondatokkal

Cleft mondatok találkozása állítmányi mellékmondatokkal

153

Előfordulhatnak olyan helyzetek a való életben, amikor magyarázás közben ki kell emelnünk valamit vagy valakit, hogy mi vonatkozik rá.

A magyarban a kiemelés után a “hogy” szót szoktuk beszúrni, amely mellékmondatot vezet be.

Az angolban viszont a mellékmondat előtt az IT névmással emeljük ki, hogy ki a cselekvés valódi alanya.

Figyeljük meg az alábbi mondatot:

It worries me that you are so different sometimes

A cleft mondat maga az it worries me. Itt két alany szerepel: egy subject és egy subject pronoun. Ezeket THAT-el elválasztva jön az állítmányi mellékmondat, amely kiegészíti az elsőt.

Melléknév után azonban már nem kell tennünk semmit, mivel azt rögtön követi az állítmányi mellékmondat:

It is intriguing that you are so different sometimes

Mint ahogy ezeknél sem:

It worries me that he phoned so many times yesterday
It’s important that he shouldn’t lose his patience

Ha megfigyeljük a jelentését ezeknek a mondatoknak, láthatjuk, hogy a hangsúly az első tagmondaton van. Hiszen az hívja fel a figyelmet valamire. A többlet információ pedig a második tagmondatban van.

A konstrukció képlete mondattanilag tehát a következő:

It SUBJECT CLAUSE + THAT CLAUSE

Tudni kell ugyanakkor, hogy többfajta cleft mondat létezik még (wh-cleft, all-cleft, there-cleft, if-cleft). Az állítmányi mellékmondatok azonban csak az it-es cleft mondatokhoz tudnak kapcsolódni.