Home grammar Feel like szerkezetek

Feel like szerkezetek

176

A like önmagában egy tárgyas ige, amelynek a tárgya lehet to + infinitive illetve gerundos alak is attól függően hogy azt fejezzük ki, hogy mit tartunk fontosnak csinálni, illetve hogy mit kedvelünk csinálni.

A like + feel szókapcsolat több vonzattal rendelkezhet, ebben a bejegyzésben ezeknek a vonzatait és jelentéseit fogjuk megvizsgálni. Ez az igei szerkezet funkcióját tekintve összekapcsol egy alanyt annak kiegészítőjével. A feel like után állhat főnév, gerundos szerkezet, illetve ezeket követően akár clause is. A főnév vagy a gerundos szerkezet subject complementként fog viselkedni, vagyis az alany kiegészítői lesznek.

Ezek az alany jellemzik valamilyen tulajdonsággal.

Képzése tág értelmezésben: FEEL LIKE + SUBJECT COMPLEMENT (+ CLAUSE / PHRASE)

Képzése szűk értelmezésben: FEEL LIKE + FŐNÉV / GERUND (+ CLAUSE / PHRASE)

Vizsgáljuk meg külön ezeket a szerkezeteket:

?    FEEL LIKE + FŐNÉV

Hasonlítás:

Ebben a képzési formában két eset lehetséges. Az egyik az, amikor egy érzést hasonlítunk valamihez:

My leg feels like a heavy rock.

Az alany a lábunk, melyet kősziklának érzünk. Biztosan tapasztaltuk már ezt az érzést amikor elzsibbad valamelyik végtagunk. Tehát a heavy rock mint noun phrase, azaz főnévi kifejezés jellemzi az alanyt. Tulajdonképpen hasonlításról van itt szó. A feel like érzést hasonlít valamilyen tárgyhoz vagy élőlényhez. Szintaktikai szemszögből nézve a heavy rock mint noun phrase lesz az alany kiegészítője, amely ellátja valamilyen információval azt. Ezt a szerkezetet úgy is fordíthatjuk, ha a mintha szót használjuk: úgy érzem, mintha…

Akarás: ugyanebben a képzési formában kifejezhetjük azt is, hogy úgy érezzük, szeretnénk, akarnánk valamit. Például ha szomjasak vagyunk, úgy érezzük, meginnánk valamit:

I feel like a drink.

Első ránézésre valószínűleg sokunk úgy fordítaná, hogy úgy érzem mintha ital lennék. Ebben az értelemben azonban ez nem igaz, mert a feel like funkciója itt arra irányul, hogy akarunk valamit. A szerkezet tárgyak birtoklására irányuló vágyra vonatkozik. Itt szintén egy noun phrase egészíti ki az alanyt.

?    FEEL LIKE + GERUND

Kedv: a fenti jelentés gyakoribb a gerund-al.

Ilyenkor szintén azt fejezzük ki, hogy kedvünk van valamihez, de igei tárgyat teszünk a szerkezet után:

I feel like walking.

Ez a szerkezet cselekvés véghezvitelének vágyára vonatkozik. Olyan cselekvésre hivatkozunk, melyet szívesen végeznénk, úgy érezzük, hogy kedvünk lenne hozzá. A gerund-os alak itt subject complementként szerepel. Clause -ok mint a feel like szerkezet posztmodifikátorai: Ezek után a szerkezetek után többféle clause-ot csatolhatunk: Figyeljük meg az alábbi példákat:

?    My leg feels like a heavy rock that is impossible to lift up. (adjectival clause)

?    I feel like a drink because I feel thirsty (clause of reason)

?    I feel like walking in the park when it rains (clause of time)

Mint látjuk, mindegyik tagmondat külön információt ad a mondatokhoz, melyek a subject complement után állnak. Annyi történt, hogy egy kötőszóval komplex mondatot alkottunk. Phrase-ek, mint a feel like szerkezet posztmodifikátorai: Nem csak clause-ok, hanem participial, infinitive és prepositional phrase is csatolhatók a feel like szerkezet után. Tulajdonképpen arról lesz itt szó, hogyan alkothatunk komplex mondatokat ezt a szerkezetet felhasznélva. A levezetés során felkelteném az érdeklődést azzal, hogy összefüggésekre fogunk bukkanni a phrase-ek és a clause-ok között.

Figyeljük meg ezeket a példákat:

?    I feel like walking in the park to relax (infinitive phrase)

Ennek a mondatnak a posztmodifikátora akár clause is lehetne, hiszen célhatározást fejezünk ki: azt, hogy miért akarunk a parkban sétálni.

?    I feel like a drink served cold (participial phrase)

A served itt melléknévi igenévként szerepel postpositive funkcióval. Mert mondhatnánk azt is, hogy

I feel like a drink  THAT IS served cold.

De ebben az értelemben ez is clause-á válna. Ebben azonban nincs semmi meglepő, a melléknevek postpositive funkciója nem más mint egy egyszerűsített vonatkozói mellékmondat.

?    My leg feels like a heavy rock in the desert (prepositional phrase)

A prepositional phrase itt csak phrase-ként működik, nem értelmezhetjük clause-ként hiszen nincs benne kötőszó. A fenti két példa esetén azonban a to is és a that mint lehetséges kötőszó miatt mindegyik mondat posztmodifikátora akár clause is lehetne. Összefoglalva tehát, a feel like három dolgot fejez ki: hasonlítást, akarást és kedv kifejezését. Ezeket a fenti módszerek szerint képezzük. Lehet kicsit túlzásba vittem a mondatelemzést, de legalább a jelentéstartalmat értjük.

Ezek után pedig:

Do you feel like commenting this topic? 🙂