Home grammar Gyakorisági határozók helye a mondatban

Gyakorisági határozók helye a mondatban

185

Az egyik kezdő tanulómmal a nyelvtani alapokat vesszük és most eljutottunk az adverbs of frequency részhez, amivel ki tudja fejezni hogy milyen gyakran csinál valamit.

Mondtam is neki, hogy ezek a határozók erősen kötődnek a simple present igeidőhöz, így azt fel fogja ismerni mert gyakran szerepelnek a szerkezetben. Ami egy kis nehézséget okozhat, középső helyre, azaz mid position-ba tenni a határozót. Meg kell először érteni, mit is jelent a mid position, de erről kicsit később.

Először tekintsük át ezeket a szavakat és jelentéseiket:

Mindig –  always
Általában – Usually
Gyakran – Often
Néha – Sometimes
Ritkán – Rarely
Soha – Never

Ez nem a teljes skálája nekik, de alap szinten elég ennyit is tudni mert ezek a leggyakoribbak.

Nézzük meg, hol állnak ezek a határozók a mondatban.

1, A mondat elején (front position)

A usually és a sometimes és az often mehet a mondat elejére is:

Sometimes I go out with my friends

2, A névmás vagy segédige után állnak (mid position)

Ha van a mondatban BE, DO, HAVE vagy módbeli segédige, akkor azt után kell állniuk. Ha nincs a mondatban, akkor egyszerűen betesszük a névmás után:

I often play tennis
You often play tennis

Az always, a rarely és a never mindig mid positionban áll, ezeket nem tesszük máshova.

Ha vannak a mondatban segédigék mint a BE vagy a DO formái, akkor ezek után állnak

Sandy doesn’t often play video games
I am always late for school

Amelyek mid position-ba mehetnek, azok a sometimes, az often és a usually. Ezek mehetnek a mondat többi pozíciójába is. Az always, a never és a rarely viszont csak itt lehet.

3, A mondat végén (end position)

A sometimes, a usually és az often állhat a mondat végén is:

I study a lot usually