Képzés: if + Past Perfect + would have + ige 3

  • Olyan múltbeli eseményekre vonatkozik, melyek már nem történhetnek meg
  • Ezzel a szerkezettel azt fejtegetjük, hogy mi lett volna, ha bizonyos események megtörténtek volna
  • A tagmondatok felcserélhetők

If my alarm clock had woken me up earlier, I wouldn’t have been late for work

  • A would helyett használhatjuk a could vagy a might-ot is:

If you had told me about your problems, I could have helped you

If you had invited her to the party, she might have come

  • Ebben az esetben a might azt fejezi ki, hogy bizonyos dolgok talán másképp is alakulhattak volna, ha a feltétel teljesül
  • A could esetén inkább a képességre utalunk: a feltétel teljesülése esetén mit tehettünk volna, mit tudtunk volna csinálni.
Previous articleHow many red squirrels are there in the UK?
Next articleChristmas decorations