Home grammar I know the man who has mugged you

I know the man who has mugged you

157

Az egyik mai órámon újra elővettem az egyik tanulómmal a vonatkozói névmásokat. Pre-intermediate szinten tartunk, ahol kezdenek előjönni egyre több nyelvtani szerkezetek. Most ismételnünk kellett egy kicsit, így szükség volt rá, hogy áttekintsük, melyik vonatkozói névmás mire használatos. Most csak magukról a névmásokról lesz szó.

Ezek a névmások a magyarban is előforduló ami, amely, aki, ahol, amiért, amikor, akié. Azért hívjuk őket vonatkozói névmásoknak, mert valamilyen információval utalnak magára az alanyra. Én az induktív megközelítést fogom most követni:VERBS: what

Ez a névmás az ige után áll, mivel igére vonatkozik.

I don’t know what to do

I eat what I like

PEOPLE: who / that / whom

Ezek a névmások személyekre vonatkoznak. A whom jelentése akit, de ez nem kötelező, használhatjuk helyette a who-t is.

That is the girl who came to the party last weekendú

That is the girl that you kissed

THINGS / IDEAS / ANIMALS: which / that

Dolgokra, elvont fogalmakra, állatokra vonatkoznak ezek a névmások.

The bee is an insect which can sting

The bat is an animal that can fly

POSSESSION: whose

Ha valakinek a birtokolt tárgyát akarjuk kifejezni, akkor erre a whose használatos.

The ball whose is the kid’s is red

Solar energy is a technology whose time has come

PLACES: where

Ha helyekre utalunk, akkor a where használatos

This is a big park where a lot of couples walk

The cace where the monster lives is dangerous place

TIME: when

A when időre vonatkozó névmás, amely időpontokhoz, időbeli eseményekhez kötődik

Tomorrow morning when the sun rises all vampires will go away

Yesterday whe we met I was very glad to see you

REASON: why

Ha valaminek az okát magyarázzuk, akor a why vonatkozói névmást használjuk.

The reason why I did not visit you is that I was sick too

Do you know the reason why is this shop closed today?

Látható tehát, hogy e kategóriák szerint felosztásban hogyan és mire használatosak az egyes névmások.

Do you know a comment that can be useful or can you add something extra? 🙂