Home grammar Időhatározói mellékmondatok

Időhatározói mellékmondatok

215

Az egyik csoportos órámon nagy súlyt fektettünk az időhatározói mellékmondatokra, melyeket szóban-írásban gyakoroltunk. Ezeknek a mondatoknak szerves elemei az időt jelölő kötőszavak (conjunctions of time), melyeket nagyon gyakran használunk az angol nyelvben. Ha időt jelölő kötőszóval találkozunk, melyet további mondatrészek követnek, akkor szinte biztos, hogy időhatározói mellékmondattal van dolgunk.

Mint ahogy a nevében is benne van, ezek a mellékmondatok időre utaló cselekvéseket, eseményeket fejeznek ki. Leírják, az idő mely szakaszában történik a cselekvés és hogy megtörtént-e vagy csak feltételes. Mielőtt azonban belevágunk ezeknek a mellékmondatoknak a részletes áttekintésébe, gyűjtsük össze az ide tartozó kötőszavakat:

when, as, while, before, after, since, till, until, for, as soon as, as long as, whenever, no sooner…than, hardly…when

Ezek tehát mind összetett mondatokban előforduló kötőszavak. Most pedig nézzünk meg néhány fontos szabályt:

  • Időhatározói mellékmondatokban nem használhatunk jövő időt, csak present, past vagy perfect típusu mondatokat
  • Akkor is simple presentet vagy perfectet használunk, ha a mondat a jövőre utal
  • A kötőszavak után nem szükségszerű a mellékmondat, állhat főmondatban is
  • A mellékmondat és a főmondat sorrendje felcserélhető
  • Múlt időt használhatunk időhatározói mellékmondatban

Tehát sem a will, sem a be going to nem tehető be a mellékmondatba. A főmondattal nincs gond, ott állhat jövő idő.

When all forests are destroyed Earth will die.

Magyarul is használunk jelen időt jövő kifejezésére, így itt is jövőre utal a jelen idő. De ha jobban megnézzük ezt a mondatot, a mellékmondatban nem szerepel jövő idő, csak a főmondatban. Itt most előre hoztuk a mellékmondatot.

Bonyolítsuk meg a helyzetet múlt idővel is:

An airplane was flying over the sky as I was driving home

Itt két Past Progressive ondatot használtunk. Most kombináljuk a folyamatos múltat egyszerű múlttal:

A fly landed on my arms as I was driving home.

A múlt idők tehát korlát nélkül használhatók a főmondatban és a mellékmondatban egyaránt.

Nem jelenthetnek problémát a Past Perfect-es mondatok sem:

Before I arrived home the burglar had already stolen my cash. Itt ugyan a főmondatban van a Past Perfect, de rakjuk ezt át a mellékmondatba:

After the burglar had ran away I arrived home

Az after után ilyen esetben alany kell, hogy álljon, jelezve, hogy valaki már véghez vitte a cselekvést egy másik történés előtt. Most pedig nézzük meg a kötőszavakat egyenként: 

        when A when annyiben különbözik az if-től, hogy a when egy valószínű eseményre utal, míg az if csak feltételes eseményre. A when és az if azért áll kapcsolatban egymással, mert a jelentésük hasonló. Mind a kettő egy konkrét szituációra vonatkozik az idő valamely pontjában. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a when az idő egy adott pontjára vonatkozik.

I will turn off the music when my grandfather goes to bed

Eddig Simple Presentet használtunk a mellékmondatban. Azonban a when egy olyan kötőszó, aminél használhatunk Present Perfectet is. Ebben az esetben a when egy olyan eseményre utal, amelynek be kell következnie a jövő egy pontjában.

When I have finished the driving course, I will buy a car.

until Az until azt fejezi ki, hogy egy cselekvés megkezdődik és tartani fog egészen addig, amíg egy másik esemény el nem kezdődik. A jelenből vagy a közeli jövőből kiinduló eseményről van szó, amely véget ér egy másik esemény kezdetére.

I am swimming until it starts raining Ann and Joe didn’t want to speak to each other until they had made friends again

Ebben a mondatban az látszik, hogy a mellékmondatban történt esemény korábban történt, de mire az véget ért, egy másik esemény vette kezdetét. A mondatból az is kiderül továbbá, hogy végül Ann és Joe kibékültek.

as as soon as as long as Az as két eseményt hasonlít egymáshoz az időben:

As I was playing video games, the pizza arrived Ha perfect-es mondattal használjuk, akkor a mellékmondat befejezettségre utal:

As I have finished dinner, you can use the kitchen.

Az as soon as azt fejezi ki, hogy egy esemény a jövőben akkor fog elkezdődni, amint egy másik esemény véget ér. Fontos tudni, hogy ennél a kötőszónál a jelentés kevés időre utal a véget érő esemény és az elkezdődő esemény között.

I will pay you back as soon as I get my salary I will pay you back as soon as I have got my salary

Annyi a különbség a két mondat között, hogy a perfect-es mondat pontosabban adja vissza a befejezettséget, mint a jelen idejű mondat. Az as long as egy időtartományt jelöl, amin belül egy esemény egy adott ponttól tart valameddig.

As long as you talk to do what I say, I won’t fire you They were swimming together as long as it got dark

Az időintervallum – mint ahogy a két mondatban látható – vonatkozhat jelenre is, múltra is

before A before egy olyan eseményre utal, amely egy másik esemény után történik az idő valamely pontjában. Ebben az esetben a before után álló esemény a főmondatban szereplő esemény után történik meg.

I will finish my homework before I go out I won’t go out before I have finished my homework

Az első mondatban kevésbé látszik a befejezettség, de nyelvtanilag szabályos és így is jól érthető. A második mondatban kicsit pontosabb képet kapunk a befejezettségről.

after Az after után olyan esemény áll, amit egy másik esemény követ az idő valamely pontjában. Az after tehát egy korábbi eseményt jelöl, mert azt egy másik követte.

After you change your ticket, you can get on the bus After you have changed your ticket, you can get on the bus

Itt sincs sok különbség a két mondat között.

A többi kötőszó valamilyen igeidőhöz kötődik, korlátoltabban használhatjuk őket mint a fenti kötőszavakat:

  • since: present perfect / present perfect progressive
  • for : present perfect / present perfect progressive
  • whenever: simple present
  • no sooner: inverz mondatok
  • hardly…when: inverz mondatok

Ezekről a megjelölt helyeken olvashattok.