Home grammar Kényszerítés kifejezése

Kényszerítés kifejezése

218

A műveltető szerkezetek azon fajtájáról fogunk most beszélni, amikor valaki késztet vagy kényszerít valakit valaminek az elvégzésére. Hogy a kényszerítés milyen módon történik, a szerkezet szempontjából lényegtelen. Itt csak a késztetés tényérére utalunk.

Vannak helyzetek, amikor szeretnénk, hogy valaki megtegyen valamit, de a kérés önmagában nem elég. Ilyenkor vannak módszerek arra, hogyan vegyünk rá valakit arra, hogy megcsinálja azt amit szeretnénk.
Az ilyen helyzetekre a következő szerkezetet használjuk:

make + személy + bare infinitive

The teacher makes the students do their homework

Azt, hogy a tanár milyen módszerekkel éri el, hogy a tanulók megcsinálják a házit, nem érdekes. De annak a ténye, hogy a tanár erre készteti őket, az ebben a szerkezetben válik világossá.

The parents make the children go to bed

Ezekben a példákban az az érdekes, hogy a szerkezet magában hordoz egy különös jelentéstartalma is: arra utal, hogy a késztetést végző személy türelmetlen vagy nyugtalan, tehát ebben a szerkezetben csaknem minden úgynevezett agent (aki a cselekvést végzi) sajátos lelkiállapotban van.

You should make him give back your money

Ebben a mondatban már a suggestion + causation együttes szerkezete van jelen. A should-al történő tanácsadás a másik személy hozzáállásának megváltoztatására irányul. Arra, hogy tegyen valamit azért, hogy visszaadja az illető a pénzét. Néhány grammatikai szabály:

? A cselekvő a make előtt áll
? Az alanyt követően az ige to nélküli alapalakban áll
? A make-et az érintett alany kell, hogy kövesse
? Ha a make-et követő ige tárgyas, akkor az igét tárgy követi. Ha nem tárgyas, akkor a make után álló igét nem követi semmi

A szerkezetet tehát akkor érdemes használni, ha a kívánt személy a cselekvést kérésre nem akarja végrehajtani és szükség van egy kis kényszerítésre.