Home grammar Képesség kifejezése

Képesség kifejezése

199

Képességet kifejezni a módbeli segédigék közül kettővel lehet: az egyik a can, a másik a be able to szerkezet. Mind a kettő arra utal, hogy valamit meg tudunk tenni, legyen szó a jelenről a múltról vagy a jövőről.

A képesség lehet mentális vagy akár fizikai is, továbbá utalhat bárkire vagy bármire. Legtöbbször akkor használjuk, ha valamilyen kihívásról vagy olyan tevékenységről van szó, amely jelent némi nehézséget. Ugyanakkor felhasználhatjuk egyszerűbb dolgok kifejezésére is, mint ahogy azt később látni fogjuk.

Van azonban egy lényeges különbség a képesség megkülönböztetésében. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen körülményeket értünk alatta. Lehet ugyanis olyan képességről beszélni, amely általános értelmű. Valami, amivel rendelkezünk, vagy éppen nem rendelkezünk, tehát nem egyszeri eset, hanem mindig jelen lévő vagy hiányzó képesség.

1, Általános képesség

Általános képességről akkor beszélünk, ha az jelen van vagy éppen nincs jelen az adott igeidőben. A képzése az alábbi módon történik:

Form Present Past
     
+ She can drive She could drive
She can?t drive She couldn?t drive
? Can she drive? Could she drive?

Itt például a vezetés jelenthet egy képességet. Használhatunk azonban mást is, legyen szó úszásról, olvasásról vagy akár írásról. Mint láthatjuk, itt nem alkalomszerű képességről van szó, hanem olyanról, amely a részünk. Kiterjed az időben.

 • A can előtt névmás kell, hogy álljon, vagyis először meg kell jelölnünk, hogy ki az alany.
 • A can után nem állhat to, hanem az ige 1. alakja.
 • Kérdésben felcserélődik a szórend és a segédige megy előre
 • A can-nek nincs jövőbeli és perfect alakja, csak jelenben és múltban használható

2, Szituációs képesség

Ha valamilyen alkalomszerű eseményről beszélünk, amely nehézsége, megpróbáltatást, kihívást okoz, akkor a be able to szerkezetet használjuk leginkább. Ha egy bizonyos, konkrét feladat vár ránk, amit vagy el tudunk végezni vagy nem, ez az alak a használatos.

Ez az esemény természetesen létezhetett a múltban, aktuális lehet éppen vagy még vár ránk. Így megkülönböztetünk három igeidőt, amelyben használatosak ezek a szerkezetek:

Present:

Form Present
   
+ She is able to pass the exam
She isn?t able to pass the exam
? Is she able to pass the exam?

Past:

Form Past
   
+ She was able to pass the exam
She wasn?t able to pass the exam
? Was she able to pass the exam?

  Future: 

Form Future
   
+ She will be able to pass the exam
She won?t be able to pass the exam
? Will she be able to pass the exam?
 • A be able to szerkezet elé névmást kell hogy tegyünk, azaz meg kell jelölnünk,kiről van szó
 • Kérdés esetén a sorrend felcserélődik
 • Be able to után az ige első alakban kell, hogy álljon.

Azt mindenképp érdemes megjegyeznünk, hogy a jövőre utaló be able to szerkezet utalhat általános képességre is. Ennek oka az, hogy a can nem tehető jövő időbe, így ez a szerkezet fogja helyettesíteni azt. A másik fontos dolog, hogy a kétfajta képességet ugyan elkülönítettük egymástól, de a can lefedhet egyszeri eseményt is.

Ha tehát olyan esetről van szó, amely egyszer történik meg és kihívást jelent, használhatjuk a can-t is:

This exam will be hard. I am not sure if I can do it.

Nyelvtani szempontból azonban az elkülönítés szerinti használatot érdemes elsajátítanunk, mert így helyesebbek lesznek a mondatok.

Az érzékelés képességének összefüggései

Egy másik dolog, amiről beszélnünk kell, az érzékeléssel kapcsolatos. Ha valami olyan dologról beszélünk, amely arra utal, hogy valamit tudunk észlelni, akkor a can használatos erre. Vegyük az öt érzékelést:

 • látás
 • hallás
 • szaglás
 • tapintás

Ha azt akarjuk kifejezni, hogy képesek vagyunk valamit észlelni, akkor a can után az érzékelést kifejező ige kell, hogy álljon:

I can see the hills.

I can hear the noise

I can smell the soup

I can feel your skin

A figyelmet itt arra hívjuk fel, hogy valami az érzékelésünk mezejében van és tudomásunk van róla. Itt felmerülhet a kérdés, hogy ez a fajta használat általános vagy szituációs esetekre vonatkozik.

Ez a kontextustól függ: ha az adott helyzetben fejezzük ki, hogy észlelünk valamit, akkor lehet szituációs használat, de beszélhetünk olyan helyzetről is, amikor az észlelésünk időben kiterjed:

I can always hear the scream from the forest

If you can comment on this, go ahead 🙂