Home grammar Kívánság kifejezése a wish + for szerkezettel

Kívánság kifejezése a wish + for szerkezettel

171

Létezik három ige, melyek kívánságot fejeznek ki: wish, want, would like.

Mielőtt belevágunk ennek a szerkezetnek a megismerésébe, tekintsük át, milyen módon lehet mondatokat alkotni a wish-el. Először is beszéljünk a képzési lehetőségekről: 1. wish + to infinitive Az első esetben valamilyen cselekvésre irányuló vágyat fejezünk ki, azaz olyan kívánságot, melyet véghez szeretnénk vinni, de csak feltételként beszélünk róla:

He wishes to see the manager

Ebben a mondatban azt látjuk, hogy az alany kívánsága az, hogy szeretné látni a felettesét. Mivel még nem történt meg az esemény, de a szándék már megvan, ezért feltételes módban beszélünk az alany kívánságáról. Ezzel a szerkezettel udvarias stílust adunk a mondatnak, mert visszafogottan tudatjuk, hogy mit szeretnénk ellentétben azzal, hogy mit akarunk. 2. wish + tárgy + to infinitive

Ennél a szerkezetnél figyeljük meg az alábbi mondatot:

The boss wishes the employee to finish the work

Itt már nem csupán arról van szó, hogy a főnök akar valamit. Tény, hogy akar, de valami olyat akr, amit más kell, hogy megcsináljon. A szándék itt nem csak a cselekvés megvalósítára irányul, hanem egy konkrét személy felé is, akitől elvárja hogy elvégezzen valamit. Fontos itt megjegyezni, hogy a stílus még mindig visszafogott, mert a főnök óhajáról visszafogottan beszélünk.

Figyeljük meg a különbséget először magyarul:

A manager azt kívánja a beosztottól, hogy fejezze be a munkát.

A manager azt akarja a beosztottól, hogy fejezze be a munkát.

The manager wishes the employee to finish the work.

The manager wants the employee to finish the work.

Szembetűnhet a különbség, hogy mennyire közvetlen és mennyire kevésbé közvetlen a két mondat kifejezésmódja. Most pedig, hogy ezt a kérdéskört tisztáztuk, el is jutottunk ennek a bejegyzésnek a témájához.

Megvizsgáljuk azt, hogyan lehet a wish szerepét mégjobban szűkíteni. Ezzel az igével ugyanis mégspecifikusabban ki tudunk fejezni bizonyos dolgokat. A wish + for szerkezet azt jelenti, hogy valakinek kicsi esélye van arra, hogy megvalósítsa, vagy hozzájusson vágyaihoz, óhajához. A jelentése itt is “kívánni” lesz, de egy korlátozottabb értelemben.

Képzés: wish for + tárgy

He wished for a chance to start again.

Ez a mondat azt fejezi ki, hogy kívánta, hogy újrakezdhesse, de feltehetően erre nem volt meg az esélye. A wish for ellentétesen működik a wish-el, mert a wish esetében van esély arra, hogy valami megtörténjen, itt viszont nagyon kevés. Ez a szerkezet inkább azt hangsúlyozza, hogy mennyire kicsi az esély valamihez.

Minden ezzel a szerkezettel kifejezett mondat tehát a vágy beteljesülésének korlátozottságára utal, ezért csak akkor érdemes használni, ha a körülmények nem teszik lehetővé a szándék megvalósítását.

Fontos megjegyezni, hogy ezt a szerkezetet inkább felkiáltó mondatokban használjuk, amely jobban kiemeli a vágyak beteljesületlenségét:

How he wished for a drink!

Ha magyarul is felkiáltunk ilyen módon, Mennyire szeretett volna egy italt! akkor ebben a stílusban mégjobban hangsúlyozzuk, hogy feltehetőleg nem jutott hozzá egyhez sem és nem feltétlenül azért, mert alkoholista volt, hanem mert mondjuk csak jól esett volna neki egy pohár ital. De tegyük fel, vezetnie kellett és nem ihatott.

A vágy nagy valószínűséggel nem teljesült be. Ha tehát valaki kívánságát szeretnénk kifejezni, melynek megvalósítására kevés az esély, szerencsésebb ha felkiáltó mondatban tesszük ezt.