Home grammar Különbség a hardly és scarcely és barely között

Különbség a hardly és scarcely és barely között

181

Ez a három szó a határozószavak (adverbs), azon belül pedig a fokhatározók a (adverbs of degree) csoportjába tartozik. Mi most a szemantikai különbségeket fogjuk jobban szemügyre venni.

Kiragadtam azonban három szót, melynek jelentése nagyon hasonló, mégis van némi eltérés közöttük. Nézzük meg őket sorban. A hardly jelentése alig. Elsősorban az any-vel, az ever-el és az at all határozószavakkal áll együtt. Ez alapján érdekes tény, hogy ha az ever gyakorisági határozószóval (adverbs of frequency) alkot kombinációt, akkor elveszti jelentéstani sajátosságait és ő maga is gyakorisági határozószóvá válik. Attól függően, hogy az any-vel, az ever-el, vagy az at all-al áll együtt, mindegyik kombinációnak külön képzési metodikája van: Figyeljük meg először az önálló hardly alakot:

The rock was so heavy that he hardly could lift it.

Mondattanilag a hardly után egy ige kell, hogy álljon, de ami most jobban érdekel minket az az, hogy ebben a mondatban a hardly megtartja jelentéstani tulajdonságait, fok határozóként funkcionál, hiszen azt fejezzük ki, hogy alig tudta megemelni a követ.

Mi történik, ha az any determinánssal alkot szerkezetet? Ha any-vel áll együtt, akkor a hardly és az any nem választható szét és együtt, hardly ever-ként kell használni. Szemantikai értelemben viszont elmondhatjuk, hogy a hardly + any kombináció megmarad fokhatározószóként, tehát a hardly nem veszti el a jelentésbeli funkcióját.

Csupán arról van szó, hogy mégjobban kiemeljük azt, hogy valamiből alig van valamennyi, jobban érzékeltetjük a negatív nézőpontot: He has hardly any money. Itt hangsúlyos az a tény, hogy ALIG van pénze, az any tehát nyomatékosító szerepet tölt be.

Figyeljük meg most, hogy mi történik, ha az at all-al kombináljuk.

It hardly rained at all this summer.

Képzése: hardly + ige + at all.

A hardly itt is megtartja fokhatározói szerepét, de ugyanúgy mint az any esetén, nyomatékosítást kap, hiszen valami olyasmit fejezünk ki, hogy alig esett egyáltalán ezen a nyáron. Magyarul ez kicsit értelmetlen ugyan, de itt a hangsúlyt arra helyezzük, hogy alig történt meg valami. Ennél a példánál maradva pedig arról van szó, hogy alig esett, pedig nem ártott volna.

Megnéztük tehát a hardly önálló alakját, valamint az any-vel és az at all-al álló variánst is. Láthattuk, hogy mind a három esetben ugyanúgy fokhatározóként működik. Azonban mi történik, ha az ever-el kombináljuk? Figyeljük meg a következő mondatot: She hardly ever goes out. Képzését tekintve a hardly és az ever nem választható szét és követnie kell a szerkezetet egy igének, azaz: hardly ever + ige. Elmondhatjuk-e, hogy a hardly ugyanúgy fokhatározóként funkcionál-e?

A jelentés ebben a mondatban inkább az időbeli aspektus felé mozdul el. Hiszen azt közöljük, hogy alig jár ki. Ez pedig mindenképpen az időhöz kötődik. Megállapíthatjuk, hogy milyen gyakorisággal jár ki: szinte soha. Ebből pedig az következik, hogy a hardly elvesztette teljességhatározói funkcióját és mostmár gyakorisági határozóként működik. Az ever domináns szerepet játszik abban, hogy a jelentés megváltozzon.

Ha tehát hardly variánsairól beszélünk, akkor külön taxonómiai besorolásként kell azokat kezelni. Beszélhetünk ugyanis fokhatározóról és gyakorisági határozóról is. A scarcely jelentése hasonló a hardly-hoz. Jelentése szintén alig. A variánsai és képzése megegyeznek a hardly-éval, nevezetesen:

? Scarcely
? Scarcely any + ige
? Scarcely + ige + at all
? Scarcely ever + ige

Szót kell azonban ejtenünk az önálló alakú scarcely szemantikájáról. Fő jelentése ugyanis az alig mellett az, hogy nem egészen. Amíg a hardly-t alig-ra használjuk, akkor a scarcerly-t elsősorban nem egészen-re. Figyeljük meg az alábbi mondatot:

There were scarcerly twenty people.

Itt a jelentés azon van, hogy nem egészen húsz ember volt ott.

Bővebben:

There were hardly twenty people – Alig volt ott húsz ember. (szinte biztos hogy nem volt ott húsz)

There were scarcerly twenty people –  Nem egészen húsz ember volt ott. (valószínűleg kevesebb mint húsz)

Érezzük a különbséget? Hardly-val kifejezve kevésbé valószínű az, hogy volt ott húsz ember, mint scarcerly-vel. Mert scarcerly esetén is kevés az esély arra, hogy volt ott húsz ember, de talán, jó indulattal éppen volt ott annyi. A scarcerly-t önálló alakban használjuk ilyen értemű kifejezésekre, any-vel, ever-el és at all-al kombinálva ugyanazt a jelentést tölti be, mint a hardly esetén.

A barely jelentése azonban már sokkal egyértelműbben megállapítható, mint a hardly és a scarcerly esete. Azt tudni kell, hogy a barely nagyon hasonlóan viselkedik a just-hoz, ebből is adódik, hogy jelentése: éppen.

Fő jelentéstani tulajdonsága, hogy határértékre utal, vagyis egy olyan számadatra, mennyiségre, amely nem lehet több, mint csupán annyi.

Figyeljük meg az alábbi mondatot:

There were barely twenty people.

Azaz nem több, mint húsz ember. A barely megad egy maximális határértéket, amelynél a mennyiség nem lehet több. Fontos tény, hogy ez az érték azonban nem lehet kevesebb sem: pontos számadatról beszélünk, a barely pontosan adja meg a mennyiséget. Húsz emberről van szó, nem többről és nem is kevesebbről.

Most, hogy már átlátjuk e három szónak az összefüggéseit, levonhatjuk a következtetést, hogy jelentéstartalmuk negatív értelmű. Leginkább akkor használjuk őket, ha valamit keveslünk, kevésnek tartunk. Ez persze csak a mennyiségekre értendő, mert a hardly ever és a scarcerly ever funkciója más: gyakorisági határozóként nem baj az, ha valaki alig jár moziba vagy színházba. Mennyiségek esetén viszont nem azt a számértéket kapjuk, amit elvártunk volna. Erre tökéletesen alkalmasak ezek a szavak.