Home grammar Különbség a to + infinitive as subject és a gerund as subject...

Különbség a to + infinitive as subject és a gerund as subject között

155

Ha általános értelemben beszélünk valamitől, akkor a gerundot használjuk. Az infinitive speciális esetekre vonatkozik, melyet esetleg akkor lehet használni általános értelemben, ha ellátjuk egy alanypótló it-el:

It is difficult to speak Chinese

Mondattanilag IT + V+ SC + S + O lesz a szerkezet ahol SC = IP (Infinitive Phrase).

Itt az IP a melléknév posztmodifikátora is egyben. Gyakoribb azonban a gerund használata az általános jelentés kifejezésére. Ha ugyanezt a mondatot ezzel fejezzük ki, akkor közelebb állunk az általános jelentéshez:

Speaking Chinese is difficult. (GP + O + OC)

Meg lehet oldani azt is, hogy a gerund vagy az infinitive ne a mondat elején álljon, hanem logikai alanyként szerepeljen. Ilyenkor a that clause-ban a következő igékkel állhatnak együtt a szerkezetek:

believe, consider, expect, find, think, wonder

Ezeket az igéket tehát that clause követi, ahol a gerund vagy az infinitive alanyként fog állni. Azonban ez az alany logikai alany lesz, hiszen lennie kell valakinek, aki az egész cselekvést végezni fogja. Figyeljük meg a következő mondatot, felhasználva a find igét:

He found that parking was difficult –  Nehéznek találta a parkolást

Vigyázzunk, mert itt a parking nem tárgy, hanem alany lesz.

A szerkezet: S + V + THAT + GP (gerundial phrase) + V + SC

A he alany lesz mivel az a cselekvő, de a parking is alany lesz. Ugyanis a parkolás volt az, ami nehéz volt.

Innen el is hagyható a THAT, valamint a BE is:

He found parking difficult (S + V + O  (GP) + OC)

de ekkor már a gerund tárgy lesz.

Jelentéstanilag pedig arról van szó, hogy általában nehezen tudott parkolni. Nem csak egyszer, hanem mindig. Talán nem volt érzéke ahhoz, hogy megfelelően be tudjon állni. De az is lehet, hogy túl nagy volt az autója, így nehezebben ment számára a parkolás. Most hasonlítsuk ezt össze ugyanilyen megközelítésben az infinitive szerkezettel. Ha infinitive szerkezetet akarunk tenni a felsorolt igék után, akkor kötelező az it használa:

He found it difficult to park – Úgy találta, hogy parkolni nehéz

Itt már az lesz a jelentés, hogy egy meghatározott helyzetben volt nehéz parkolnia. Egy esetről van szó, amely valamikor megtörtént és abban a helyzetben éppen nem tudott parkolni. A mondat tehát nem feltétlenül utal arra, hogy mindig is rosszul parkolt, de jelentheti ezt is. Ilyen esetekre azonban használjuk a gerundot, mert elsősorban egyetlen esetre vonatkozik a mondat fókusza.

Szerkezetileg a S + V + O + OC + S (IP) lesz a mondat képlete, ahol az IP a melléknév posztmodifikátora. És ti mit mondanátok? Hogy commenting is fun, vagy it is fun to comment? 🙂