Home grammar Különbségek a Simple Past és Present Perfect között

Különbségek a Simple Past és Present Perfect között

192

Van egy testvérpár akiket tanítok és kezdő szintről el is jutottak pre-intermediate szintre. Ilyenkor jön be a képbe a Present Perfect, de annál is inkább arra helyezik a tanárok a hangsúlyt, hogy mi a különbség közötte és a Simple Past között. Ebben a cikkben mi is megvizsgáljuk.

A legalapvetőbb tudnivalót két példamondattal szemléltettem, melyek az alábbiak:

I ate Mexican food last week – I have eaten Mexican food

A szembetűnő különbség itt máris az, hogy az egyik esetben van időhatározó, a másik esetben nincs. Tehát simple past esetén megemlítjük mikor történt egy esemény, míg present perfectben nem.

Figyeljük meg az alábbi két mondatot:

I have visited France
I saw a good film last week

Az első mondat esetén nem lényeges az, mikor voltunk Franciaországban. Itt csak az eseményen van a hangsúly, hogy az megtörtént, de mindegy mikor. A második esetben számít, hogy mikor láttam a filmet és mivel ez egy lezárult esemény, simple past-ban kell állnia.

Most nézzünk meg néhány időhatározót, melyik melyikhez tartozik:

A few weeks ago – simple past
Always – present perfect
This week – present perfect
Last week – simple past

A simple pastban történt események befejeződtek, míg a bizonyos esetekben present perfectben történt események még most is tartanak vagy hatással vannak a jelenre.

I have been to Rome
I was in Rome in 2002

A fenti mondatok közül az első esetében is a tapasztalaton van a lényeg: hogy én már voltam Rómában. A második esetben pedig kijelentjük hogy mikor és azt befejezettnek tekintjük.

Fontos azonban felismerni az alábbi mondat jelentését:

I have gone to Rome

Itt azt a kijelentést tettük, hogy elmentünk Rómába, de nincs időpont. Ha lenne időpont, akkor az az esemény lezárultnak lenne tekinthető és lehet, hogy azóta már vissza is jöttem. Itt viszont nincs befejezve az esemény, nincs lezárulva, tehát még most is ott vagyok. Nem úgy, mint ebben az esetben:

I was in Rome (in 2002)

Ahol ez már egy régen történt esemény. Ha nem lenne ott az évszám, akkor is befejezettnek tekinthető. Simple pastban ugyanis nem kötelező kijelenteni, hogy mikor történtek az események, present perfectben pedig egyáltalán nem is lehet időhatározó.

Érdemes még egyszer áttekinteni a két esetet:

She has gone to Rome ? még ott van
She has been to Rome ? ott volt, de már visszajött

Ugyanígy:

Where is mum?
She has gone to the shop – tehát nincs otthon

Where were you mum? – ebben az esetben az anya valószínűleg már visszajött, akárhol is volt.

I have been to the shop

Ebben a fenti mondatban pedig már otthon vagyok, és be is vásároltam, tehát van összetevő vacsorát készíteni.

When did you send a comment last? 🙂