SUPERLATIVES – MELLÉKNEVEK FELSŐFOKA

  • Egyszótagú és y-ra végződő melléknevek esetén a következő a képzés:

fast – the fastest

long – the longest

easy – the easiest

  • Többszótagú melléknevek esetén:

the most dangerous

the most exciting

the most terrible

Kivételek:

good – the best

bad – the worst

far – the farthest

FIRST CONDITIONALS – ELSŐ TIPUSÚ FELTÉTELES MONDATOK

Képzés: if + Simple Present + will

  • Akkor használjuk, ha a feltétel könnyen bekövetkezhet. Az ilyen mondat jelen időre vonatkozik.

If we are late, Ann will be angry – Ha elkésünk, Anna mérges lesz

  • A tagmondatok felcserélhetők
  • A will helyett használhatjuk a might-ot is, ha az eredmény csak valószínű:

If the rain stops, we might go to the beach

  • Az unless jelentése: hacsaknem:

Unless you pay for my broken window, I will call the police – Hacsak nem fizeted meg a betört ablakom, hívom a rendőrséget

Previous articleHow many types of dogs exist?
Next articleColourful autumn