Az angolban vannak összetett mondatok, melyekben a főmondatot kötőszavak kapcsolnak össze a mellékmondattal. Több kötőszó létezik, melyek egy-egy mellékmondathoz kapcsolódnak. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül áttekintünk néhányat.

CLAUSES OF PURPOSE (Okhatározói mellékmondatok)

Kötőszavak: for / in case

A for után inges alakot használunk, mellyel azt fejezzük ki, hogy milyen célra használunk bizonyos dolgokat:

You can use this box for storing old books – Ezt a dobozt cipők tárolására használhatod

Az in case (abban az esetben) után clause, azaz mellékmondat áll, amely a megszokott módon, alanyból + igéből + szükség esetén tárgyból áll:

Take an umbrella in case it rains – Vigyél egy esernyőt abban az esetben ha esik

Fontos azt is megjegyezni, hogy in case után Simple Presentet használunk.

CLAUSES OF RESULTS (Célhatározói mellékmondatok)

Kötőszavak: so / such

Használat:

so + melléknév
such + (melléknév) + főnév

Látjuk tehát, hogy a so a melléknevet vonzza, a such pedig a főnevet, de such esetében is használhatunk melléknevet a főnév előtt:

It is so hot today that I do not want to leave the house – Olyan forróság van ma, hogy nem akarok kilépni a házból

He is such a nice person that he always says hello – Olyan kedves ember, hogy mindig köszön

CLAUSES OF CONCESSION (Megengedő mellékmondatok)

Kötőszavak: although, even though (habár)

Most csak ezt a két kötőszót nézzük meg, melyek ugyanazt jelentik és használatuk is ugyanaz.

Mindkét kötőszó után clause, azaz mellékmondat áll, amely követi a szokásos alany + ige + (tárgy) + határozószavak sorrendet.

Although he has heard of Africa, he does not know where it is on the map – Habár hallott már Afrikáról, mégse tudja hol van a térképen.

Mint látjuk, a mellékmondat és a főmondat vesszővel van elválasztva ebben az esetben, így erre is külön figyeljünk.

Previous articleImperialism – The Scramble for Africa
Next articleGiants in the Earth