Home grammar Nouns + prepositions

Nouns + prepositions

187

Az egyik tanulóm már sikeresen lenyelvvizsgázott B2-es szinten, de úgy döntött, hogy szeretné még folytatni a nyelvtanulást. A mai óránk egyik része szókincsfejlesztés volt, ahol azt néztük meg, milyen elöljárók állhatnak bizonyos főnevek után. Az angolban sok főnév után prepozíció áll, amely akkor fordul elő, ha valamilyen kapcsolat merül fenn a főnév és a mondat többi része között.

Noun + FOR

reason, hope, need, responsibility

The reason for his sickness is the cold weather

There is still hope for his full recovery

There is always a need for a more comfortable life

My responsibility for this job is very serious

Ezeknél a mondatoknál azt láthatjuk, hogy a főnevekhez tett FOR összekapcsolja azt egy másik főnévvel. Tehát a prepozíció előtt is és után is két főnév szerepel.

Noun + TO

solution, approach, reaction, response, threat, exception

The solution to this problem is very easy

This approach to the financial crisis might work

His reaction to the situation was ridiculous

Her response to my letter was very upsetting

The air pollution is a threat to birds

Everybody is tall in my family but my brother is the exception to this trait.

Ezeknél a monatoknál is azt láthatjuk, hogy a TO két főnevet választ el egymástól miközben jelentésbeli összefüggést teremt közöttük.

Noun + OF:

advantage, description, opinion, result, cause, example, way

I don’t know what is the advantage of having a sport car

The woman gave an accurate description of the burglar

What is your opinion of this painting?

The result of the oil spill is catastrophic

The cause of this warm weather is draught

Give me a good example of famous politicians!

My way of making videos is unique

Ezeknél a mondatoknál ismerős lehet a szerkezet, hiszen nyelvtanilag of-os birtokviszonyról van szó. Jelentéstanilag azonban a te véleményed aligha lehet a festményé, a rablónak aligha lehet leírása, mint birtokolt valamije, hiszen leírást nem lehet birtokolni. Ezeket a főneveket ettől függetlenül mint látjuk, az OF követi.

Noun  + IN:

increase, change, difference

There is an increase in online shopping nowadays

I can see changes in your eyes when you lie to me

Itt azt láthatjuk, hogy valamilyen jelenség történik valamiben.

Noun + BETWEEN:

comparison, difference

It is difficult to make a comparison between a mouse and an elephant because they are completely distant species

The difference between twins is often not visible 

Mivel itt a between szerepel, az ilyen mondatok két dologról szólnak.

Noun + AT

attempt, point

It was his first attempt at making a world record

The gun was pointed at his chest

Az attempt elvont értelemben kapcsolódik egy másik főnévhez az AT-el: kísérlet valamiben. A point esetében irányról beszélünk. A két főnév tehát különböző értelmezést mutat az AT-el.

Összefoglalva ennyi lenne.