Home grammar Összefüggések a to + infinitive és az adverbial phrase között

Összefüggések a to + infinitive és az adverbial phrase között

164

Ebben a bejegyzésben érdekes összefüggéseket fogunk megfigyelni a to infinitive és az adverbial phrase között. Nem is gondolnánk, hogy mennyi összefüggés van a nyelvtanban. Valójában minden mindenhez kapcsolódik bizonyos fokig, így elmondható, hogy a to infinitive és a határozószavak között is bizony van összefüggés.

Először is, nézzük meg, hogy mikor viselkedik az infinitive alanyként. Ha alanyként áll az infinitive, akkor az a mondat elején áll:

To create means to experience

A mondatban a to create lesz az alany, amely egy másik, to + infinitive szerkezethez kapcsolódik tárgyként, hiszen a mean tárgyat vonz magához.

A to create pedig azért lesz alany, mert a következőképp kérdezünk rá:

What does experience mean? To create

Ha megfigyeljük a mondatokat, fordítva kérdeztünk rá az alanyra. Ez ugyanakkor szemantikailag is helytálló: ha a tapasztalat okozati viszonyban áll a teremtéssel, akkor a tapasztalat oka a teremtés. Itt pedig erre az utóbbira kérdeztünk rá. Azt fontos megjegyezni, hogy gerund is állhat alanyként, sőt, gerund esetében még általánosabb alanyról beszélünk mint az infinitive esetében. Ekkor ugyanis korlátozott alanyról beszélünk, valami specifikusról. A fenti mondat ilyen értelemben ügyetlen, sokkal jobban hangzik a következő mondat:

Creating means to experience

De mi most az infinitive-el fogunk foglalkozni. Az első mondat pedig grammatikai értelemben helyes. Namost van egy olyan lehetőségünk is, hogy az it-et mint alanypótló névmást jelöljük meg a grammatikai alanyként, az infinitive pedig egyfelől a logikai alany, másfelől a subject complement lesz:

It is difficult to know all grammar rules

A to know-t eltoltuk a mondat közepére, így lett belőle subject complement. Figyeljük meg a következő mondatot:

To be frank, I don’t like him.

Itt már nem arról van szó, hogy az infinitive alany lenne. Csupán a mondat elejére tettük és vesszővel elválasztottuk a másik tagmondattól és így már egy úgynevezett conjunctként funkcionáló adverbial phrase-ként szerepel. A conjunct-ok mondatokat egymással elválasztó határozói kifejezések. De önmagában nem lenne értelmes a to be frank, mert nincs bővítmény, ahol megmagyarázzuk, hogy miért akarunk őszinték lenni.

Az I don’t like him tagmondat viszont állhatna akár külön is, akkor is értelmes lesz. Az infinitive-et lehet adverbial phrase-ként is használni. Ebben az esetben szintaktikailag úgy fognak viselkedni mint a határozószavak. Figyeljük meg az alábbi összefüggéseket:

INFINITIVE PHRASE MINT ADVERBIAL PHRASE:

To be frank, you are a bad driver 

To be honest, I don’t like him

To put the things forward, I have never met you

To sum up the things, we don’t have a chance

ADVERBS:

Frankly, you are a bad driver (adverb of viewpoint)

Honestly, I don’t like him (adverb of viewpoint)

Firsty, I have never met youm (connecting adverb)

Overall, we don’t have a chance (connecting adverb)

Összehasonlítva a mondatokat láthatjuk, hogy az infinitive-ként álló verb phrase-t adverbial phrase-ként használtuk. Itt mindegyik mondat a hogyan? kérdésre válaszol. Ami még mind a két szerkezetre jellemző, hogy az infinitive szerkezetek és az adverbs-ek szintaktikailag mind conjunct-ként viselkednek, mivel a mondat elején állnak és mondatokat kapcsolnak össze egymással:

I am afraid of sitting next to you in the car; frankly, you are a bad driver.

Your boyfriend is too arrogant; to be honest, I don’t like him.

Our company is going bankrupt; overall, we don’t have a chance

Hey girl, how about a drink? – First of all, I have never met you!

Amit tehát látunk, hogy szemantikai értelemben több határozószónak van to infinitive szerkezetes párja, továbbá ezek conjunctként viselkednek a szintaktikai kategóriák közül. Tulajdonképpen az infinitive-et megfosztottuk alanyi funkciójától. Ha tudsz még hasonló összefüggéseket, megoszthatod velünk 🙂