Home grammar Összetett melléknevek

Összetett melléknevek

220

Az egyik tanulómmal az összetett mellékneveket tanulmányoztuk egy kicsit. Összetett melléknevekről akkor beszélünk, ha egy szóösszetétel két vagy több szóból, azon belül egy melléknévből és más szavakból állnak.

Ezek a melléknevek gyakran előfordulnak. Élőlények, tárgyak jellegzetességeit írják le. Általában kötőjellel választjuk el őket. Azért általában, mert nincs egységes szabály az összetett szavak írására. Lehet, hogy egy szótár ugyanazt a szót kötőjellel írja, de egy másik szótár már nem.

Kérdés akkor, hogy mi milyen módon járjunk el? A legjobb dolog amit tehetünk és ha biztosan szabályosak akarunk lenni, akkor írjunk minden összetett melléknevet kötőjellel. Így nem tévedhetünk akkor sem, ha az adott összetett melléknevet egyébként is mindenhol kötőjellel írják. Ha csak ennyi lenne a probléma az összetett melléknevekkel, akkor egyszerű dolgunk lenne, azonban van itt pár dolog, amiről említést kell tennünk és nélkülözhetetlen tudni őket a pontos használathoz.

  • Határozószóval álló melléknév nem összetett melléknév

Ne tévesszenek meg bennünket az olyan szavak, melyek módhatározót és melléknevet tartalmaznak. Ezek nem összetett melléknevek: horribly evil extremely cold amazingly kind

Ugyanis a melléknevek előtt álló módhatározók a melléknevek premodifikátorai. Ezeket nem is írjuk kötőjellel.

  • Összetett melléknevek tartalmazhatnak -ed és -ing végződésű mellékneveket:

Az úgynevezett participial adjectives szintén tagjai lehetnek a szószerkezetnek.

Her voice was rather high-pitched.

This is a life-changing opportunity. T

he sight was breath-taking.

  • Összetett melléknevek tartalmazhatnak főnevet:

Ebben az esetben magát a tárgyat jellemezzük egy tulajdonsággal.

Purchasing this amount of products is a high-risk for our company.

Please, try to get some self-control!

Measure this cabinet in full-lenght!

  • Összetett melléknevek tartalmazhatnak elöljárót:

A melléknévvel álló elöljárók szintén tulajdonságot fejeznek ki.

The house is finally built-up at the end of the street.

We need to do some maintanace to be up-to-date.

You look quite run-down.

  • Összetett melléknevek állhatnak két melléknévből:

Ebben az esetben két melléknév áll egymás mellett.

His car is blue-green.

Give me that yellow-red notebook!

Please sign here at the top-right of this sheet!

  • Kötőszóval is beszélhetünk összetett melléknevekről:

Egy egyszerű “and” -ről van szó, amely logikai kapcsolatot hoz létre két melléknév között.

I cannot fing the salt-and-pepper.

He works day-and-night.

I like eating ham-and-eggs every morning.

Megjegyezném, hogy ezeknél a szavaknál inkább nincs kötőjel. Néhány további példa:

well behaved
open minded
air conditioned
home made
last minute
sleep deprived
open minded
sellf confident