Home Blog Page 19

Nézőpontra utaló melléknevek és módhatározók

0
Sok olyan módhatározó van, melyeket nem képezhetünk a hagyományos formában, +ly hozzáadásával. Ezeknek a melléknévi alapalakja többnyire valamilyen tudományos nézőpontra, szemszögre utal. Ha határozószót akarunk képezni...

A lot of és lots of használata

0
Ebben a cikkben a mennyiségjelzők azon fajtáival fogunk foglalkozni, melyek nagy mennyigére utalnak (large quantity). Ha valamiből sok van, akkor legfőképp állító mondatokban, ezt...

Do you dare to touch the lion?

0
A dare egy érdekes ige. Viselkedhet ugyanis main verb-ként, de viselkedhet modal auxiliary-ként is. Mondhatnánk azt is, hogy amolyan kettős ige. Mielőtt azonban megvizsgálnánk a...

Strong and weak adjectives

0
A melléknevek között szemantikai funkció szerint megkülönböztetünk gyenge és erős mellékneveket is. Ezeket azonban nem mindegy, hogy hogyan módosítjuk határozószóval 1, Gyenge melléknevek Ezek a melléknevek egy...

You are to go to bed

0
Ha eltekintünk az angolban használatos 12 igeidőtől, azt kell hogy mondjuk, vannak még bizony olyan szerkezetek, melyek kiegészítő igeidőként szolgálnak. Ilyen például az ideiglenes...