Home Blog Page 20

Do you dare to touch the lion?

0
A dare egy érdekes ige. Viselkedhet ugyanis main verb-ként, de viselkedhet modal auxiliary-ként is. Mondhatnánk azt is, hogy amolyan kettős ige. Mielőtt azonban megvizsgálnánk a...

Strong and weak adjectives

0
A melléknevek között szemantikai funkció szerint megkülönböztetünk gyenge és erős mellékneveket is. Ezeket azonban nem mindegy, hogy hogyan módosítjuk határozószóval 1, Gyenge melléknevek Ezek a melléknevek egy...

You are to go to bed

0
Ha eltekintünk az angolban használatos 12 igeidőtől, azt kell hogy mondjuk, vannak még bizony olyan szerkezetek, melyek kiegészítő igeidőként szolgálnak. Ilyen például az ideiglenes...

Képesség kifejezése

0
Képességet kifejezni a módbeli segédigék közül kettővel lehet: az egyik a can, a másik a be able to szerkezet. Mind a kettő arra utal,...

Valószínűség kifejezése a should-al

0
Gyakran előfordul, hogy valamiben szinte biztosak vagyunk, ám mégsem teljesen. Ilyenkor magabiztosan mondjuk, hogy valaminek úgy kell lennie, ahogy gondoljuk. Mégsem lehetünk azonban teljes...