Ezekkel a mondatokkal lerövidíthetünk bizonyos mellékmondatokat. Három csoportjuk van, nézzük meg ezeket részletesen:

ING participle clauses

  • Ezek a fajta mellékmondatok egyrészt időhatározói mellékmondatot helyettesíthetnek, vagyis az olyan mondatokat, melyek when, after, before, while, as és as soon as-el kezdődnek:

Looking into the mirror, I got startled (When I looked into the mirror…) – Belenézve a tükörbe, megijedtem

  • Helyettesíthetnek azonban okhatározói mellékmondatokat is. Ezek a mondatok olyan kötőszavakkal kezdődnek mint a because, a since és az as:

Feeling extremely tired, we went to bed (Because we felt extremely tired…) – Fáradtak lévén, aludni mentünk

  • Helyettesíthetnek vonatkozói mellékmondatokat, ha azok alanya aktív alakban van:

The girl standing at the corner is my neighbour (The girl WHO IS standing…) – Az ott álló lány az én szomszédom

ED participle clauses

  • Ezek a mellékmondatok képesek szenvedő szerkezetet helyettesíteni:

Shocked by the enemy, the soldiers retreated (They were shocked by the enemy…) – Megrémülve az ellenségtől, a katonák visszavonultak

  • De helyettesíthetnek vonatkozói mellékmondatokat is, ha azok szenvedő alakban állnak:

Clothes made in China are not very good (Clothes which are made in China) – A Kínában készült ruhák nem valami jó minőségűek

  • És végül feltételes mondatot is helyettesíthet, onnan is az első tipusút:

If stored in the fridge, the milk won’t go bad – (If it is stored in the fridge…) – Ha a hűtőben van tárolva, a tej sokáig jó lesz

Perfect participle clause:

Ezt a szerkezetet akkor használjuk, ha valami korábban történt egy másik múltidejű eseménynél. Elmondhatjuk tehát, hogy előidehűséget fejez ki és valójában a Past Perfectet helyettesíti.

Képzés: having + verb 3

Having spent a lot of money, I couldn’t buy anything (I had spent a lot of money…) – Elköltve egy csomó pénzt, már nem tudtam mit venni

Ennek van szenvedő alakja is:

having been + verb 3

Having been surprised by my exam results, I opened a bottle of champagne (I had been surprised…) – Meglepődvén a vizsgaeredményeimen, felbontottam egy pezsgőt

In English:

We can shorten sentences with participle clauses.

  • Ing participles

They can replace time clauses (when, after, before, while, as, as soon as…):

Looking into the mirror, I got startled (When I looked into the mirror…)

They can replace clauses of reason (because, since, as):

Feeling extremely tired, we went to bed (Because we felt extremely tired…)

They can replace a relative clause when the clause is active:

The girl standing at the corner is my neighbour (The girl WHO IS standing…)

  • -ed participles:

They can replace passive sentences:

Schocked by the enemy, the soldiers retreated (They were shocked by the enemy…)

They can replace relative clauses in passive voice:

Clothes made in China are not very good (Clothes which are made in China)

They can replace conditional sentences:

If stored in the fridge, the milk won’t go bad – (If it is stored in the fridge…)

Perfect participle clause:

These clauses are used when something happened earlier than another event. They replace Past Perfect.

having + verb 3

Having spent a lot of money, I couldn’t buy anything (I had spent a lot of money…) – Elköltve egy csomó pénzt, már nem tudtam mit venni

They also have passive form:

passive: having been + verb 3

Having been surprised by my exam results, I opened a bottle of champagne (I had been surprised…) – Meglepődvén a vizsgaeredményeimen, felbontottam egy pezsgőt

Previous articleStaying alive
Next articleGreat Fire of London