Home Grammar Passive voice: present tenses

Passive voice: present tenses

182

Magyarul:

  • A szenvedő szerkezetet akkor használjuk, ha a cselekvő kiléte nem fontos és inkább az érdekel minket, mi történt vagy történik a cselekvés tárgyával.
  • Az aktív mondat tárgya a szenvedő szerkezetben a mondat alanya lesz

Képzés: BE + Ige 3

Simple Present esetén:

Aktív mondat: They write the letter

Passzív mondat: The letter is written

Present Progressive esetén:

Aktív mondat: They are writing the letter

Passzív mondat: The letter is being written

  • Ha mégis meg szeretnénk jelölni, hogy ki végzi vagy végezte a cselekvést, a mondat végén a BY + SZEMÉLY szerkezettel ezt megtehetjük:

My car is being repaired by the mechanic.

In English:

  • In passive voice, the performer of the action is not important. We are interested in the affected people or things.
  • The object of the active sentence becomes the subject in the passive sentence

Form: BE + VERB 3

Simple Present:

Active: They write the letter

Passive: The letter is written

Present Progressive:

Active: they are writing the letter

Passive: the letter is being written

  • If you want to indicate who the performer is, you can add BY + Person construction to the end of the sentence:

My car is being repaired by a mechanic

Previous articleThe history of hot dog
Next articleChris Carter: The Crucifix Killer