Home grammar Preposition + gerund

Preposition + gerund

169

A gerund, vagyis inges alak a mondatban több helyen is állhat, több funkciót betöltve. Lehet alany is, lehet tárgy is, de állhat elöljáró után is, amely abból a szempontból lehet érdekes, hogy milyen szófaj áll az elöljáró előtt. Megnézzük, milyen esetek lehetségesek.

ADJECTIVE + PREPOSITION + GERUND

We are proud of winning the competition

I was anxious about walking in that dark street

Ennél a két mondatnál jól látható, ahogy a prepozíció a melléknév és a gerund közé ékelődik. Itt a melléknév szoros kapcsolatban áll a gerunddal, mert valamilyen tulajdonságot ír le valamivel kapcsolatban. Szemantikai értelemben a gerund egy ok, a melléknév pedig okozat, hiszen a z egyik mondatnál a nyerés okozza a büszkeséget, a másik mondatnál pedig a sötét utcán való sétálás okozta az idegességet.

Figyelni kell viszont arra, hogy az egyes mellékneveknek milyen prepozíció a vonzata.

PARTICIPIAL ADJECTIVE + PREPOSITION + GERUND

I am interested in caving

We are excited about hiking

Ezeknél a mondatoknál befejezett történésű melléknévi igenevet látunk a prepozíció előtt, melyet gerundos alak követ. Itt az egyik mondatnál a barlangászat jelenti az érdeklődés középpontját, míg a másik mondatban a természetjárás által vagyunk izgatottak. Tehát a gerundos alakok itt is oknak számítanak, míg a participial adjective az okozat.

Figyelni kell viszont itt is arra, hogy milyen elöljáró a vonzata az ilyen típusú mellékneveknek.

NOUN + PREPOSITION + GERUND

What is the advantage of farming?

There is a chance of getting sick in this terrible weather

The difficulty in understanding maths

There is no interest in watching the football match

Főnév és gerund között szintén állhat prepozíció. Ilyen esetekben a leggyakoribb prepozíció az of és az in.  Szerepelhet még az about is:

He has a doubt about buying this new software

Persze még biztos van több is. Ha valaki tud még, akkor kommentelhet még párat 🙂

Mint látható, a főnevet és a gerundot elöljáró kapcsolja össze. Nem csak szerkezetileg, hanem jelentéstanilag is összefüggés van a két szófaj között.

VERB + PREPOSITION + GERUND

We should try to concentrate on studying

Success depends on being patient

Ezeknél a mondatoknál ige szerepel a prepozíció előtt. Hogy melyik prepozíciót használjuk, az az ige vonzatától függ. Az első mondatban például a to concentrate nem más, mint egy TO + INFINITIVE szerkezet, melyet az elöljáró követ. Ettől ez még igei szerkezet marad. A második mondatnál viszont a depend vonzata az ON, így ezt kell, hogy kövesse a gerund.

Példaként lehetne még említeni a következő ige + elöljáró szerkezetket is, melyek után szintén állhat gerund:

accuse of, agee with, apologize for, believe in, blame for, complain about, cope with, decide against, dream about/of, feel like, insist on, succeed in, specialize in, talk about/of, think about/of, worry about.

Do you have any comments on studying this topic? 🙂