Home grammar Reporting verbs: a say és a tell viselkedése függő beszédben

Reporting verbs: a say és a tell viselkedése függő beszédben

143

A függő beszédben ha állító mondatoka idézünk, a két leginkább használatosabb ide a say és a tell. Ezekkel tudjuk kifejezni azt, hogy ki mit mondott, mit közölt. A magyarban szintén az ennek megfelelő mondani igét használjuk.

Nézzük meg azonban közelebbről ennek a két igének a viselkedését függő beszédben.Alapesetben a say és a tell használata a következő:

say something to someone

say + THAT

say to someone that

tell someone + THAT

tell someone something

Függő beszéd esetén azonban mindkét ige után állhat tárgyi mellékmondat is, vagyis say / tell + THAT clause.

A magyarban ez az “azt mondta, hogy…” tipusú jelentésnek felel meg.

Először figyeljük meg a SAY viselkedését a SAY + THAT esetében. Itt most csupán érintőlegesen fogunk beszélni az igeidő egyeztetésről és megnézzük, mi jellemző az igére függő beszédben.

John said that he had passed the exam

Attól eltekintve, hogy igeidőt egyeztettünk, a szerkezet megmarad ugyanúgy, mintha jelen-jövő időről beszélnénk:

John says that he will pass the exam

Nézzük most a SAY + TO szerkezettel:

John said to me that he would passed the exam

Ami a függő beszéd esete. Mint látni fogjuk, itt is megmarad a konstrukció ha jelen-jövő időben beszélünk:

John says to me that he will pass the exam

A say tehát követi ugyanazt a sémát, csak arra kell figyelnünk, hogy ha a főmondat múlt idejű, akkor végezzünk igeidő egyeztetést.

Most nézzük meg, mi a helyzet a TELL igével. Először vegyünk egy jelen idejű mondatot.

Sarah tells me that she will buy a new dress.

Láthatjuk, hogy a TELL + SOMEONE + THAT szerkezet érvényesül. Átalakítva függő beszéddé:

Sarah told me that she would buy a new dress.

Ahol szintén megmaradt a séma.

A tell someone something szerkezetetről szándékosan nem beszéltem még. Itt ugyanis nem lehet függő beszédet alkalmazni, hiszen ha nem használunk THAT-et, akkor eleve nem is beszélhetünk tárgyi mellékmondatról. A something helyére ugyanis főnevet vagy tárgyat kell behelyettesíteni.

Vagyis:

Sarah tells me an interesting story

ahol nincs jelen mellékmondat, csupán tárgy, aminek az an interesting story felel meg. Ha ezt átalakítjuk múlt időben, akkor sem beszélhetünk mellékmondatról:

Sarah told me an interesting story

ahol szintén nem áll fenn a függő beszéd esete.

És a SAY + SOMETHING + SOMEONE?

Igen, ez egy másik lényegi kérdés. Itt is ugyanez az eset fog fennállni.

John says a few words to me

John said a few words to me

Mivel a cselekvés egyedül a John said-re korlátozódik, nincs szükség tárgyi mellékmondatra itt sem, mert a story tölti be a tárgy szerepét.

If I said something that you want to comment, go on! 🙂