Home grammar Rossz szokások a múltban

Rossz szokások a múltban

158

Ha a Present Progressive-ről beszélünk, akkor az esetek közül valószínűleg ismerjük azt, amelyik rossz szokások kifejezésére utal. Például mondhatjuk azt, hogy

I am always loosing my keys

amely kiemeli azt, hogy ez a szokás negatív, nem megfelelő. Itt nincs meghatározva, hogy milyen gyakorisággal történik a cselekvés, csupán arra utal, hogy gyakran megtörténik és jellemző ránk.

Azonban ugyanez a jellemző vonatkozhat  a múltra is, amely gyakran a múltban negatív értelemben gyakran érvényes volt, de ma már nem az.

Helen was gossiping about people when we went to school

Ebben a mondatban arra utalunk, hogy Helen-nek gyakori szokása volt, hogy másokat kibeszélt AMIKOR iskolába jártunk. Azért emeltem ki az időhatározót mert fontos, hogy megjelöljük mikor történt az esemény a múltban.

Ez lehet többek között az always, a when, continually, often is. Ezekre azért van szükség, mert ezekkel emeljük ki, hogy a szokás a múltban milyen gyakran történt. Ha kihagynánk őket, akkor olyan értelmet kapna a mondat, mintha a múlt egy adott periódusban valami folyamatban volt.

Ennek az esetnek azonban az a célja, hogy a cselekvés negatív voltát hangsúlyozza. Láthatjuk tehát, hogy a beszélő a cselekvést kellemetlennek, idegesítőnek gondolja. A cselekvés negatív jellegét még jobban ki lehet hangsúlyozni, ha beletesszük az ALWAYS határozót:

Helen was ALWAYS gossiping about people when we went to school

Itt már jobban érzékelhető, hogy a beszélő számára nem volt kellemes a másik személy viselkedése. Feltehetőleg zavarta az, hogy Helen állandóan másokról beszélt és ezt helytelennek tartotta. Azóta persze lehet, hogy Helen már megváltozott, de az egy másik kérdés.

A szerkezetet tehát úgy kell használni, mintha Present Progressive-ben alkalmaznánk, csak a múltra kell vetíteni.