Home grammar Rövid válaszok

Rövid válaszok

215

Rövid válaszokat a magyarban gyakran elintézzük egy egyszerű igen-nemmel. Az angolban azonban ezt kibővítjük még egy segédigével, így lesz teljes a válasz.

Ez egyáltalán nem bonyolult, ha tudjuk, hogy mi a kérdés segédigéje, hiszen ebből kell kiindulni. Beszéd közben ez könnyen felismerhető a kérdés jellegéből adódóan, így már tudni fogjuk, hogy mit kell tenni az igen vagy nem után.

Először azonban nézzük meg, milyen segédigék lehetnek a válaszban.

DO:

Does he work? – Yes, he does / No he doesn’t

BE:

Is he English? – Yes, he is / No, he isn’t

SEGÉDIGE:

Can she drive? – Yes, she can / No, she can’t

Mint látjuk, a kérdésben szereplő segédige határozza meg a válaszban lévő segédigét is.

Azonban azt tudnunk kell, hogy az igeidők mások is lehetnek. Ebben az esetben a válaszban egyeztetnünk kell az igeidőt a kérdésben lévő igeidővel.

Azaz tegyük fel, hogy múltra vonatkozó kérdést teszünk fel:

Did she go to the cinema? – Yes, she did.

Itt tehát a kérdésben és a válaszban is egyaránt múlt idő van. Kérdezhetnénk, hogy mi van akkor, ha perfect alakban van a kérdés igeideje. Ebben az esetben továbbra is a segédige elsőbbrendűsége marad az érvényes szabály. Tudjuk ugyebár, hogy perfect-es mondatokban a have jelenti a segédigét, így ennek kell megfeleltetni a választ is:

Have you ever been to Norway? No, I haven’t.

Ezt azonban ne keverjük össze a birtoklást jelentő főigével, amely szintén have:

Do you have a pen? – Yes I do.

Itt ugyanis a do a segédige, a have csak cselekvést fejez ki. Tovább vezetve ezt a gondolatot, a birtoklás is egy cselekvés. Kérdezhetnénk azt is, hogy mi a helyzet akkor, ha a kérdés jövő időben van.

Bontsuk ezt fel cselekvési és létezési aspektusokra:

CSELEKVÉS:

Will she come to the party? – Yes, she will

Itt marad a will a segédige mindkét helyen. Azonban ha létezésről beszélünk, akkor bekerül a mondatba egy létige is:

Will she be at the party? – No, she won’t

A will itt elsőbbségi szerepet kap, mert jövő időbe teszi a létigét. Ennek megfelelően jövő idővel kell válaszolni, ugyanannak a segédigének a felhasználásával.

Ha a will kiesik, akkor marad a jelen idő:

Is she at the party? – No, she isn’t

Itt a BE lesz az egyedüli segédige, amely jelenben marad, így jelennel válaszolunk ugyanazzal a segédigével. Ugyanaz a helyzet mint a perfectes mondatokban. Ott sem használjuk a BE-t a válaszban. De nem is tudnánk használni egyébként sem, hiszen a BE harmadik alakban van. Ez persze nem vonatkozik a múltbéli alakokra, hiszen ott a BE átalakul was vagy were-re és nem kell will-el kiegszíteni.

Ebben az esetben semmi gond nincs ezzel, a válaszban was vagy were-t adunk meg (illetve tagadó alakot, ha szükséges). Nem kell megijednünk a módbeli segédigéktől sem, a válaszban úgy feleltetjük meg őket, mint ahogy a kérdésben is vannak, ügyelve a megfelelő állító vagy tagadó alakokra.

Should I go? – Yes, you should

Itt azonban figyelni kell arra, hogy a may vagy a might tagadásának mi az alakja:

May she be in the garden? No, she may not.

A may-t ugyanis nem vonhatjuk össze a NOT-al tagadásban.

A might-nál viszont már más a helyzet:

Might she be in the garden? – No, she mightn’t.

Itt az összevonás alkalmazható. Ne feledjük továbbá, hogyha egy módbeli segédige BE-vel áll, akkor itt is a segédige kapja az elsődleges szerepet a válaszban:

Can that spider be dangerous? Yes, it can Would I get hurt? – Yes, you would.

Néhány szabály:

?    Ha a kérdésben szereplő segédige a BE jelen idejű alakja, akkor a válaszban is a BE jelen idejű alakjának kell állnia állításnak vagy tagadásnak megfelelően.

?    Ha a kérdésben szereplő segédige a BE múlt idejű alakja, akkor a válaszban is a BE jelen idejű alakjának kell állnia állításnak vagy tagadásnak megfelelően.

?    Ha a kérdésben szereplő segédige a BE jövő idejű alakja, akkor a válaszban is a BE jövő idejű alakjának kell állnia állításnak vagy tagadásnak megfelelően.

?    Ha a kérdésben szereplő segédige a HAVE, akkor a válaszban is a HAVE-nek kell állnia állításnak vagy tagadásnak megfelelően.

?    Ha a kérdésben szereplő segédige a módbeli segédigék közül valamelyik, akkor ugyanezt a módbeli segédigét kell használni a válaszban is, állításnak vagy tagadásnak megfelelően.

?    Ha a kérdésben szereplő segédige WILL és bármilyen igével áll akkor a válaszban is a WILL-nek kell állnia állításnak vagy tagadásnak megfelelően.

?    Ha a kérdésben szereplő segédige egy módbeli segédige és egy ezt követő BE ige, akkor  HAVE, akkor a válaszban az adott módbeli segédigének kell állnia BE nélkül, állításnak vagy tagadásnak megfelelően.

Amit tehát egyeztetnünk kell:

?    Igeidők

?    Állítás – tagadás a válaszban

?    Segédigék