A két igeidőt gyakran használjuk ugyanabban a szövegkörnyezetben mivel ezek egymáshoz szorosan kapcsolódnak.

Nézzük meg először, milyen kötőszavakkal állnak ezek az igeidők:

when, while, as soon as, as

A jelentésüket tekintve pedig:

while / as – mialatt / amint (Past Progressive)

when – amikor (Simple Past / Past Progressive)

as soon as – mihelyt, rögtön hogy (Simple Past)

Ahol látható, hogy egyedül az as soon as használata korlátozódik le a Simple Past használatához.

Nézzünk rájuk néhány példát is:

While I was driving home, I saw a black cat

  • Ebben a mondatban egy hosszabb ideig tartó eseményt megszakított egy rövidebb esemény

As soon as I saw my exam results, I fainted

  • Itt pedig az as soon as-hez kötőső Simple Past igeidő és annak azonnali következménye látható.

While / as Tom was walking in the park, birds were singing

  • Itt pedig két, egymással párhuzamosan zajló eseményt olvashatunk, melyek ugyanakkor történtek a múltban.
Previous articleto + infinitive / be able to / 1st conditionals
Next articleZero, First and Second Conditionals