Home grammar Statikus igék

Statikus igék

212

Léteznek olyan igék, melyeket nem szoktunk inges alakba tenni. Legalábbis nem nagyon, csak nagyon speciális esetekben. Ahhoz, hogy könnyebben átlássuk melyek ezek az igék, érdemes kategorizálni őket. 

  • Verbs of thinking (gondolkodással kapcsolatos igék)

Ide tartoznak azok az igék, melyek mentális tevékenységet, gondolkodási folyamatokat írnak le:

know, understand, believe, remember, forget, imagine, want, mind

  • Verbs of sense (érzékeléssel kapcsolatos igék)

Ebbe a kategóriába azok az igék tartoznak, melyek az érzékszerveinkkel történő érzékelést írják le:

see, hear, smell, taste, seem, feel

  • Verbs of emotions (érzelmekkel kapcsolatos igék)

Minden olyan ige, melyek érzéseket, vágyakat írnak le:

like, love, hate, adore, loathe

  • Others (egyéb)

Ide pedig azok az igék tartoznak, melyek nem sorolhatók egyik kategóriába sem:

cost, have, own

Meg kell jegyezni, hogy ezek között vannak kétarcú igék is, melyek viselkedhetnek inges alakban is, de ebben az esetben megváltozik a jelentéstartalom. Erről majd egy másik cikkben beszélek.