Home grammar Strong and weak adjectives

Strong and weak adjectives

180

A melléknevek között szemantikai funkció szerint megkülönböztetünk gyenge és erős mellékneveket is. Ezeket azonban nem mindegy, hogy hogyan módosítjuk határozószóval

1, Gyenge melléknevek

Ezek a melléknevek egy tulajdonság legkisebb mértékét fejezik ki:

good, fine, nice, small, angry, fast tasty

?    A gyenge mellékneveket bármelyik mértékhatározóval módosíthatjuk. Lehet ez akár a very, az extremely, a quite és a fairly is.

This race was extremely exciting

It is quite cold outside

2, Erős melléknevek

Ezek a melléknevek egy tulajdonság legnagyobb mértékét fejezik ki:

fantastic, hilarious, tiny, furious, delicious, beautiful, enormous, freezing

?    Az erős mellékneveket nem módosíthatjuk sem a very-vel, sem a negatív mértékhatározókkal sem, mint a quite vagy a fairly. Ezeket csak a really-vel vagy az absolutely-vel használhatjuk:

The concert was really amazing

It was absolutely freezing

If you have anything to say, don’t be afraid of sharing it 🙂