Home grammar További műveltető szerkezetek

További műveltető szerkezetek

157

Az egyik tanulómmal, akivel Origo nyelvvizsgára készülünk, tárgyaltuk még egy kicsit a műveltető szerkezeteket, melyek szóban-írásban is jól jöhetnek. Mivel a korábbi alkalommal nem volt idő mindet átvenni, maradt mára is egy pár szerkezet. 

Nézzük, melyek ezek:

  • GET somebody TO do something

Ez a szerkezet olyan helyzetet teremt, amelyben valaki rászedi vagy győzködi a másikat arra, hogy az elvégezzen valamit. Az illető, akivel kapcsolatban szeretnénk, hogy elvégezze a cselekvést lehet lusta, motiválatlan, vagy egyszerűen csak nem érdeke, hogy véghez vigye a cselekvést.Figyeljünk meg erre egy mondatot:

The teacher GOT the students TO do the homework

Ahol a tanár noszogatta, győzködte a tanulókat arra, hogy megcsinálják a házit. Ha múlt időben használjuk ezt a szerkezetet, akkor fontos tudni, hogy a cselekvés meg is történt, tehát a tanulók valóban meg is csinálták a házit, még ha ez került is némi energiába a tanár részéről.

I GOT my husband TO repair the car

Ahol szintén, a beszélő rávette a férjét az autó megjavítására. A cselekvés megtörtént, a győzködés itt is eredménnyel járt.

Különbség van azonban eközött és egy másik, de szintén műveltető szerkezet között, amely a következő:

  • HAVE / MAKE ? somebody do something

Itt már nem csak noszogatásról van szó, hanem kényszerítésről. A kényszerítés lehet erős pszichés befolyásolás, de akár testi kényszerítés is.

Figyeljük meg az alábbi mondatokat:

The policeman HAD the driver get out of the car
The security guard MADE the guest open his bag

Mindkét esetben láthatjuk, hogy a cselekvés komoly rábírással történt. Hivatalos szervek alkalmazottai kérték a személyeket bizonyos cselekvések elvégzésére. A MAKE és a HAVE tehát erősebb mint a GET.

Fontos megjegyezni, hogy ebben a szerkezetben nem szerepel TO. Tehát ne keverjük össze az alap HAVE / GET SOMETHING DONE-al, mert ott egyébként is tárgy szerepel a segédige után, itt pedig személy.

  • Let somebody do something

Ez az eset ellentétes a fenti esetekkel. Itt valakinek megengedünk valamit csinálni. Itt is fontos megjegyezni, hogy nem szerepel TO.

I let you go

Ebben az egyszerű mondatban a beszélő engedélyt ad a cselekvésre.

I hope I can get you to write some comments 🙂