Home grammar What is your opinion?

What is your opinion?

231

Az opinionnak több vonzata is van, ezek némileg eltérnek egymástól. Nézzük őket sorban.

opinion of

Az opinion of személyekre értendő.

What is your opinion of Rose?

opinion on / about

Az opinion on / about elvont dolgokra értendő: vélemény ötletekről, irányzatokról, politikáról, vallásról, stílusról, intézkedésről.

He has a very strong opinion on the new tax system

Az on és az about egyaránt használható.

További kifejezések:

opinion concerning / regarding

My opinion concerning / regarding this new shirt is that it does not suit you.