Home grammar You are to go to bed

You are to go to bed

203

Ha eltekintünk az angolban használatos 12 igeidőtől, azt kell hogy mondjuk, vannak még bizony olyan szerkezetek, melyek kiegészítő igeidőként szolgálnak. Ilyen például az ideiglenes állapotot kifejező be + being konstrukció, de ebben a cikkben most nem erről fogunk beszélni, hanem a be + to – ról.

Bizonyára ismerjük a Present Progressivre vonatkozó azon esetet, amikor jövő időt fejezhet ki: olyan elrendezett eseményeket, melyekhez már meg vannak teremtve a körülmények. A be to is egy hasonló szerkezet, de ezt konkrétabb eseményekre használjuk. Melyek ezek? Általában három esetről beszélhetünk, nézzük az elsőt:

?    Hivatalos események

Minden olyan esemény, amely hivatalosan van megszervezve – legyen az találkozó, látogatás, megbeszélés, konferencia, a be to egy ideillő szerkezet. Ezek az események ugyanis meg vannak rendezve.

The manager is to arrive by 9 o’clock

Ha céges megbeszélésről van szó, akkor ez lehet egy ilyen eset, hiszen ilyenkor időpontra érkezik valaki, amely a megbeszélés kezdetét jelentheti.

The spokesman of the police is to make an announcement

El lehet tekinteni az üzleti világtól; beszélhetünk akár sajtótájékoztatóról is. Ez szintén időpontra kihírdetett esemény. Vagy nézzünk egy olyat, amely nem csak egy személyre vonatkozik, sőt, még csak nem is élőlényre:

Tobacco companies are to make an agreement with the government about this matter.

Itt még csak időpontot sem adtunk meg. Arról viszont szól a kijelentés, hogy a dohánycégek már felkészültek és hamarosan egyeszségre jutnak a kormánnyal. Az are to ilyen értelemben közeli jövőt sugall, ezen belül egy olyan eseményt, ami hamarosan be fog következni.

Ebben a szerkezetben mindig ott van az elhatározás tény, az, hogy valami már el van döntve és számíthatunk a bekövetkezésére.

The ceremony is to take place in this nice garden.

Itt nem tuduk pontosan hogy mikor következik be a rendezvény, azt viszont tudjuk, hogy hamarosan megtörténik, mégpedig ebben a kertben. Szintén meg van szervezve az esemény. Azért sem ktelező az időpont ehhez a szerkezethez, mert aki ezt használja, az arra gondol, hogy nem kell sokat várni az adott eseményre.

?    Parancsolás és utasítás

A must-hoz hasonlóan a be to is kifejezhet parancsolást. A különbség az, hogy a must olyasvalamit sugall, hogy amit meg kell tennünk, azt a saját érdekünkben kell megtennünk, mert ugyan nem vesszük észre, de jót teszünk vele magunknak. A be to kissé egyoldalúbb: mi magunk parancsoljuk meg, hogy mit tegyen az illető és ezt a szerkezetet akkor is használhatjuk, ha egyébként a parancsaink teljesen logikátlanok.

You are to show me where you hid the beer!

Itt inkább a parancsoló érdekében történik az utasítás.

You are to eat everything that I cooked for you!

Itt szintén, hiszen a parancsoló valószínűleg meg van bántva azzal, hogy kitette ugyan a lelkét ahhoz, hogy kedveskedjen a főztjével, partnere mégsem eszi meg azt. Így parancsoló hangnemen szólal meg. El is jutottunk oda, hogy a be to ezen funkciója indulatos és inkább a saját érdekeinket szolgálja.

?    Tanácskérés és tanácsadás

Itt egy érdekességet vélhetünk felfedezni, ugyanis ez a funkció szintén párhuzamot állít az egyik módbeli segédigével szemben, nevezetesen a should-al. A should-ot kérdő mondatban használva ugyanis arra kérdezünk rá, hogy mit kellene tennünk. Ehhez hasonló a be to szerkezet kérdő alakja, is:

Am I to apologize for her?

hasonló mint a

Should I apologize for her?

Persze állhat kérdőszóval is:

What are we to do?

amely szintén hasonló a

What should we do? – hoz.

Sőt, tovább is megyek: ezek a szerkezetek megfelelnek a be supposed to… szerkezetnek is:

Am I to apologize for her? = Am I supposed to apologize for her? What are we to do? = What are we supposed to do?

Láthatjuk tehát, hogy ha bizonytalan helyzetben vagyunk és magunk sem tudjuk, hogyan kellene döntenünk, mit kellene tennünk, akkor ezzel a szerkezettel is tanácsot lehet kérni. De mi a helyzet a tanácsadással? Mi van, ha mi magunk akarunk tanácsot adni? Erre is szintén használható ez a konstrukció:

You are to finish your homework first.

A mondat fordítható többféleképpen: Be kellene fejezned a házidat először. Talán be kellene fejezned a házidat először Lehet, hogy a házidat kellene először befejezned Bizonyára érzékeljük, hogy ilyen helyzetekben tanácsokat adunk másoknak, melyeket helyesnek tartunk.

Olyan dolgot javaslunk partnerünknek, amiről azt gondoljuk, el kellene végeznie. Ha ilyen szituációba kerülünk, akkor ne felejtsük el, hogy a should és a be supposed to helyett ezt is nyugodtan használhatjuk.

So what are you to do today? 🙂