Home grammar A lot of és lots of használata

A lot of és lots of használata

189

Ebben a cikkben a mennyiségjelzők azon fajtáival fogunk foglalkozni, melyek nagy mennyigére utalnak (large quantity). Ha valamiből sok van, akkor legfőképp állító mondatokban, ezt a két mennyiségjelzőt tudjuk használni ennek a kifejezésére. Tulajdonképpen egy of-birtokviszonyról van szó.

Amit azonban figyelembe kell venni, az az, hogy a mennyiségjelző után álló főnév megszámlálható vagy megszámlálhatatlan. Habár ez a szabály a legfontosabb ebben a témában, vannak még egyéb szabályok is, melyeket nem árt figyelembe venni.

1, A lot of

A lot of jelentése: sok. Használható kijelentő, tagadó és kérdő mondatokban egyaránt. Képzése: a lot of + főnév

?    Ha a a lot of-ot megszámlálható főnév követi, akkor azt többes számba kell tenni.

?    Ha a a lot of-ot megszámlálhatatlan főnév követi, akkor azt nem szabad többesszámba tenni.

We have a lot of books in our library A book megszámlálható főnév, tehát értelemszerűen használhatjuk többesszámban. We have a lot of milk in the fridge A milk nem megszámlálhaó, mert folyadék, így nem kerül többesszámba a mennyiségjelző után.

2, Lots of

A lots of jelentése: sok Képzése: lots of + főnév

?    Ha a a lot of-ot megszámlálható főnév követi, akkor azt többes számba kell tenni.

?    Ha a a lot of-ot megszámlálhatatlan főnév követi, akkor azt nem szabad többesszámba tenni.

We have lots of books in our library

A book megszámlálható főnév, tehát értelemszerűen használhatjuk többesszámban.

We have lots of milk in the fridge

A milk nem megszámlálhaó, mert folyadék, így nem kerül többesszámba a mennyiségjelző után.

A teljesség kedvéért nézzünk példákat kérdő és tagadó alakokra is:

Do you earn a lot of money? I don’t earn a lot of money.

Most pedig elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy megvizsgáljuk a két mennyiségjelző közötti különbséget.

Nézzük meg az alábbi mondatokat:

I have a lot of friends I have lots of friends

A két mondat között nincs sok szemantikai különbség, annál inkább beszélhetünk stilisztikai különbségről. Ugyan mindkét mennyiségjelző köznyelvi stílust képvisel, a lots of mégis lazább. Ha pedig megfigyeljük a szóösszetételt, láthatjuk, hogy a lot of első szfaja egy határozatlan névelő.

Viszont ami azonos a két mondatban, az a megszámlálható főnév többesszámban való használata. Mindkét mennyiségjelző után ugyanis többesszámot használunk amennyiben a főnév megszámlálható. Az, hogy pontosan mennyi van valamiből, azt nem tudjuk, de annyi bizonyos, hogy sok. Tehát nagy mennyiségeknél mindkét mennyiségjelző valaminek a sokaságára utal. A lot of és a lots of egyaránt használható állító, kérdő és tagadó mondatokban is.

Beszéljünk is most a mondattani szerepükről!

?    Ha a lot of és a lots of negatív kérdésekben szerepel, akkor azt várjuk el, hogy valamiből sok legyen.

Isn’t there a lot of food in the fridge?

Vagyis reménykedünk abban, hogy sok étel legyen a hűtőben amikor erre rákérdezünk.

?    A lot és a lots szerepelhet főnév nélküli pronominális alakban akkor, ha a beszélgetés során tudjuk, hogy miről van szó.

How many people came to the party?

A lot / Lots Mivel itt tudjuk, hogy kikről van szó, ezért alkalmazhatjuk ezt a megoldást is. Az of elhagyható. Azt tudni kell azonban, hogy a kijelentő mondatokban ha valamiből sok van, akkor ne a many-t vagy a much-ot használjuk, hanem ezeket a mennyiségjelzőket.

Az alábbi mondat tehát nem helyes:

Hanem:

There are a lot of buildings and  lot of fountains in London.

Ugyanez megszámlálhatatlan főnevek esetén:

I won a lot of money on the lottery

So…do you have a lot to comment? 🙂