Home grammar Nézőpontra utaló melléknevek és módhatározók

Nézőpontra utaló melléknevek és módhatározók

148

Sok olyan módhatározó van, melyeket nem képezhetünk a hagyományos formában, +ly hozzáadásával. Ezeknek a melléknévi alapalakja többnyire valamilyen tudományos nézőpontra, szemszögre utal.

Ha határozószót akarunk képezni belőlük, akkor ezeknek a képzése alaktanilag kissé eltérő. De nézzük meg először, többek között milyen melléknevek tartoznak ide:

-ical -ic
biological academic
critical Catholic
cynical dramatic
grammatical domestic
logical electronic
mathematical fantastic
medical linguistic
musical public

Látható, hogy ezek a melléknevek nézőpontra utalnak. Egy dolog tulajdonságát vizsgálják valamilyen szemszögből. De hogyan lesz belőlük módhatározó? A szabály viszonylag egyszerű. Ezek a módhatározók + ically végződést kapnak:

-ical -ic
biologicalally academically
critically Catholically
cynicalally dramatically
grammaticalally domestically
logically electronically
mathematicalally fantastically
medically linguistically
musically publicly (irregural)

Az utolsó alak rendhagyó. Nem képezhetünk publically szót. Kézenfekvő példánál maradva, vegyünk egy nyelvtankönyvet. Ha a nyelvészek tudományosan közelítenek meg nyelvi jelenségeket, akkor a tudományos számít melléknévnek, a tudományosan pedig a módhatározónak:

Grammar books are scientific and writers approach linguistic phenomenons scientifically.