Home grammar Do you dare to touch the lion?

Do you dare to touch the lion?

187

A dare egy érdekes ige. Viselkedhet ugyanis main verb-ként, de viselkedhet modal auxiliary-ként is. Mondhatnánk azt is, hogy amolyan kettős ige.

Mielőtt azonban megvizsgálnánk a grammatikai sajátosságait, nézzük meg, mit is jelent. A magyar jelentés: mer, merészel. Rikán használatos szó, de az angol nyelvben még mindig létezik. Minden anyanyelvi beszélő tehát ismerni fogja a jelentését, nem kell félni a használatától.

  • A dare mint main verb

Azt tudnám mondani, hogy először vizsgáljuk meg úgy, mint főige. Ha a dare main verb-ként viselkedik, akkor ennek következményei lesznek. Például az, hogy kérdő és tagadó mondatokban szükségszerű lesz mellette a do segédige használata és a dare-t to + infinitive fogja követni.

Base Form: Dare
Past Simple: Dared/Durst
Past Participle: Dared
3rd Person Singular: Dares
Present Participle/Gerund: Daring

SIMPLE PRESENT

+ He dares to touch the lion

~ He doesn’t dare to touch the lion

? Does he dare to touch the lion?

SIMPLE PAST

+ He didn’t dare to touch the lion

~ He didn’t dare to touch the lion

? Did he dare to touch the lion?

SIMPLE FUTURE

+ He will dare to touch the lion

~ He won’t dare to touch the lion

? Will he dare to touch the lion?

Nemhiába lett kiírva három igeidő. Jól látható, hogy a különböző igeidők segédigéi élveznek elsőbbséget a szórend tekintetében és a dare csak másodlagos, megkapva a to + infinitive alakot.

  • A dare mint modal auxiliary

A dare mint módbeli segédigeként való használatára jóval szigorúbb szabályok vonatkoznak.

1, Csak jelen ideje van

2, Nem állhat do-val

3, Nem állhat utána to + infinitive csak bare infinitive

4, Nincs S végződés E/3-ban

Ezért most csak a saját igeidejére nézünk példákat:

Simple present:

+ He dare touch the lion

~ He dare not touch the lion

? Dare he touch the lion?

Kommunikáció szempontjából elmondhatjuk, hogy a dare mint módbeli segédige használata erősen korlátozott. A főigeként való használata nagyobb térrel rendelkezik.

Van itt még azonban valami, amiről beszélnünk kell. A dare-hez ugyanis kötődik néhány állandósult fixed phrase, melyet a mai angolban gyakran használnak:

How dare you?! – hogy merészeled?!

Don’t you dare (to) say this again! – ne merészeld…

Ezek a kifejezések főként felfokozott, indulatos állapotban használatosak.

És persze van a daresay, melyet általában egybe írnak. A daresay azt fejezi ki, hogy valamit igaznak gondolunk. A magyar jelentése: meg kell, hogy mondjam / azt kell mondanom / amondó vagyok. Ezt a kifejezést clause követi.

I daresay you don’t really know what to do.

A stílusa visszafogott, hiszen ezzel a kifejezéssel finoman közöljük a saját véleményünket. Célszerű akkor használni, ha nem akarjuk másra ráerőltetni a véleményünket, hanem visszafogottan, udvariasan szeretnénk hozzátenni a témához azt amit gondolunk. Éppen arra jó, hogy ne sértsünk meg vele senkit, még ha ellenkezik is a véleményünk a partnerünkétől.